Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Rekrytering av nyckelpersoner med gedigen branscherfarenhet

Gapwaves AB har rekryterat två mycket erfarna ingenjörer som från och med årsskiftet kommer att stärka upp teamet främst inom produktutveckling och affärsutveckling. Båda kommer från Ericsson och har en gedigen erfarenhet inom mikrovågsverksamhet.


Besked om "Seal of Excellence" för ansökan om finansiering inom Horizon 2020

Gapwaves AB lämnade i oktober i år in en ansökan om finansiering till programmet SME instrument phase 2 inom Horizon 2020. Besked har nu mottagits om att bolaget erhållit EU-kommissionens "Seal of Excellece", men att stöd ej erhållits då tillgängliga medel vid ansökningstidpunkten inte var tillräckliga för att finansiera alla som uppnått denna nivå.


Strategisk order av mindre storlek från asiatisk telekomleverantör

Gapwaves AB har fått en strategisk order av mindre storlek från en asiatisk telekomleverantör som strax efter att ha utvärderat två tidigare levererade prototyper köper en förserie bestående av 10 stycken GAP- flänsadaptrar.


Gapwaves deltar på G&W Småbolagsfrukost, Capital market day, 2016

Gapwaves kommer att delta på G&W Småbolagsfrukost den 29 november i Kammarsalen på Berns i Stockholm. VD Lars-Inge Sjöqvist kommer att hålla en presentation om bolaget och där efter en frågestund.


Gapwaves listas på First North fredagen den 18 november

Nasdaq Stockholm AB har beslutat att godkänna Gapwaves AB's ansökan om upptagande till handel på First North. Första handelsdag blir fredagen den 18 november.


Gapwaves deltar på Stora Aktiedagen i Göteborg på Svenska Mässan måndagen den 14 november

Gapwaves AB kommer att delta på Stora Aktiedagen i Göteborg på Svenska Mässan måndagen den 14 november. Bolaget kommer att finnas representerat med en monter och VD Lars-Inge Sjöqvist kommer att intervjuas inför publik på en av scenerna i ett så kallat Speakers Corner.


Konferensartikel om Gapwaves patenterade GAP-vågledarteknologi vann två priser vid en internationell antennkonferens i Japan

En konferensartikel om Gapwaves patenterade GAP-vågledarteknologi vann två priser vid den internationella antennkonferensen ISAP (International Symposium on Antenna and Propagation) 2016 som hölls den 24-28 oktober i Okinawa, Japan.


Gapwaves planerade listning på Nasdaq First North något försenad

Listningen av Gapwaves AB's B-aktier och teckningsoptioner har inte kunnat ske enligt tidigare plan den 7/11 på grund av att alla aktieägare ännu inte kunnat tillsändas sina respektive innehav. Bolagsverket handlägger den sista emissionen i dagarna och därefter distribuerar Aktieinvest aktierna till respektive bank för inläggning i respektive kunds depå/konto så att handel kan ske.


Gapwaves spridningsemission kraftigt övertecknad inför planerad listning vid Nasdaq First North

Styrelsen i Gapwaves AB har efter teckningstidens utgång beslutat om tilldelning i nyemission som innebär ianspråktagande av det fulla nyemissionsbeloppet om ca 23,8 Mkr. Totalt emitteras därmed ca 4 000 000 st aktier och lika många vederlagsfria teckningsoptioner, vilka utges utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen har tidigare fastställts till 5,95 kr per aktie. 


Gapwaves IPO-emission stänger måndag den 10/10

Gapwaves gör nu en nyemission med efterföljande ansökan om listning på First North, Nasdaq Stockholm. Sista dagen för teckning av units i Gapwaves AB är på måndag den 10/10.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted