Konferensartikel om Gapwaves patenterade GAP-vågledarteknologi vann två priser vid en internationell antennkonferens i Japan

En konferensartikel om Gapwaves patenterade GAP-vågledarteknologi vann två priser vid den internationella antennkonferensen ISAP (International Symposium on Antenna and Propagation) 2016 som hölls den 24-28 oktober i Okinawa, Japan.


Gapwaves planerade listning på Nasdaq First North något försenad

Listningen av Gapwaves AB's B-aktier och teckningsoptioner har inte kunnat ske enligt tidigare plan den 7/11 på grund av att alla aktieägare ännu inte kunnat tillsändas sina respektive innehav. Bolagsverket handlägger den sista emissionen i dagarna och därefter distribuerar Aktieinvest aktierna till respektive bank för inläggning i respektive kunds depå/konto så att handel kan ske.


Gapwaves spridningsemission kraftigt övertecknad inför planerad listning vid Nasdaq First North

Styrelsen i Gapwaves AB har efter teckningstidens utgång beslutat om tilldelning i nyemission som innebär ianspråktagande av det fulla nyemissionsbeloppet om ca 23,8 Mkr. Totalt emitteras därmed ca 4 000 000 st aktier och lika många vederlagsfria teckningsoptioner, vilka utges utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen har tidigare fastställts till 5,95 kr per aktie. 


Gapwaves IPO-emission stänger måndag den 10/10

Gapwaves gör nu en nyemission med efterföljande ansökan om listning på First North, Nasdaq Stockholm. Sista dagen för teckning av units i Gapwaves AB är på måndag den 10/10.


Gapwaves at Aktiespararna in Stockholm

CEO Lars-Inge Sjöqvist will present Gapwaves AB at Aktiespararna's event in Stockholm on Monday, October 10 at 17.00. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted