Korrigering av kommuniké från årsstämma 2017 i Gabather AB (publ).

Gabather önskar göra en rättelse gällande kommunikén som publicerades efter årsstämman den 19/5.

Korrigeringen gäller personaloptionsprogrammet där det felaktigt angavs att teckningskursen inte får understiga 1,80 koronor. Den korrekta minimikursen 11,80 kronor, vilket är i enlighet med kallelsen till årsstämman.

Gabather AB

Bert Junno, VD

E-post: [email protected]

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.


Gabather har funnit lösning på tidigare kommunicerat problem avseende exponering av GT-002

I tidigare kommunikation kring utvecklingen av GT-002 den 26e september meddelades att bolaget inte lyckats finna en acceptabel koncentration av GT-002 i blodet i hund. För att finna en lösning på detta problem meddelade bolaget att nya studier skulle göras med flera arter och med nya formuleringar. Bolaget har nu i nya farmakokinetiska studier erhållit bra resultat vad gäller exponering i hund. Detta innebär att GLP-tox studier nu kan genomföras som planerat med syfte att förbereda för kliniska studier.Forskning och utveckling

Gabather ger en uppdatering kring utvecklingen av toxikologiprogrammet och planerna på kliniska studier som nu planeras starta första halvåret 2018. I nya forskningsrön visar GT-002 på många för CNS-läkemedel attraktiva egenskaper.


Delårsrapport Q2 2017

Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB


Korrigering av kommuniké från årsstämma 2017 i Gabather AB (publ).

Gabather önskar göra en rättelse gällande kommunikén som publicerades efter årsstämman den 19/5.Gabather Delårsrapport

Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB


Investerarträff och mingel den 5 juni med Aptahem, Cyxone och Gabather

Under kommande investerarträ har du möjlighet att träa tre spännande Life Science-bolag med tillhörande mingel och diskussion mellan investerare och bolagsledning. Bolagens styrelse & VD har mångårig erfarenhet av att utveckla och kommersialisera nya grupper av läkemedelskandidater från akademisk forskning till publika utvecklingsbolag. Missa inte eventet där spännande läkemedelskandidater riktar sig mot terapiområden som är i stora behov av nya preparat med färre biverkningar.


Gabather söker nytt patent

Gabather har skickat in en patentansökan kring formuleringen av bolagets läkemedelskandidat, GT-002.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted