Gabathers vd presenterar bolaget vid Aktiespararnas aktiedag den 7 september

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att bolagets vd Michael-Robin Witt kommer att genomföra en presentation vid Aktiespararnas aktiedag den 7 september 2021.

Aktiespararnas aktiedag är ett digitalt evenemang som utgör en mötesplats mellan aktiesparare och börsbolag. Michael-Robin Witts presentation av Gabather äger rum den 7 september kl. 19.30 och kan följas i realtid på länken www.aktiespararna.se/tv/live. Presentationen kommer även finnas tillgänglig i efterhand på länken www.aktiespararna.se/tv/evenemang, från den 8 september.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael-Robin Witt, vd

Telefon: 073-687 28 39

E-post: [email protected]

Kort om Gabather AB

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att identifiera en lämplig nyckelindikation. Bolagets GABA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank (08-463 80 00, [email protected]) är bolagets Certified Adviser.

Gabather förstärker ledningen och inleder rekrytering av ny verkställande direktör

Gabather AB (publ) meddelar idag att styrelsen har beslutat att förstärka ledningen och påbörja rekrytering av en ny verkställande direktör till bolaget. Nuvarande vd Michael-Robin Witt kommer att fortsätta i sin befintliga roll till dess att rekryteringen har slutförts varefter han kommer att tillträda en position som forskningschef i bolaget. Bolagets nya vd kommer att leda Gabathers strategiska utveckling, intensifiera affärsutvecklingen och säkerställa en stärkt finansiering.


Gabathers medgrundare och styrelseledamot Mogens Nielsen har avlidit

Gabather AB (publ) meddelar idag att bolagets medgrundare och styrelseledamot Mogens Nielsen har avlidit.


Gabather lämnar in ansökan om start av klinisk target engagement-studie med GT-002 i Portugal

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att bolaget har lämnat in en ansökan till den portugisiska läkemedelsmyndigheten för att inleda en klinisk target engagement-studie av bolagets längst framskridna läkemedelskandidat GT-002. Syftet med denna studie är att kartlägga hur GT-002 interagerar med GABAA-receptorerna i hjärnan och dokumentera hur läkemedelskandidaten påverkar hjärnaktiviteten. Givet att ansökan godkänns av myndigheten bedöms topline-data kunna rapporteras under första kvartalet 2022.


Gabathers vd presenterar bolaget vid Aktiespararnas aktiedag den 7 september

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att bolagets vd Michael-Robin Witt kommer att genomföra en presentation vid Aktiespararnas aktiedag den 7 september 2021.Kommuniké från årsstämma i Gabather AB (publ) den 3. Juni 2021

Gabather AB (publ) ("Gabather") avhöll den 3 juni 2021 årsstämma i Södertälje. Aktieägare kommer kunna ta del av verkställande direktörens presentation på bolagets hemsida. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.


Gabather deltar i Biostock Life Science Summit Spring Edition 2021

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att bolagets vd Michael-Robin Witt kommer att delta vid Biostocks årliga konferens Biostock Life Science Summit för att uppdatera om bolagets nyckelaktiviteter och förväntade milestones i utvecklingsarbetet av läkemedelskandidaten GT-002.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i GABATHER AB (publ)

Aktieägarna i Gabather AB (publ), org.nr 556970-5790, kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2021 kl. 13.00 i Scandic Skogshöjd lokaler på Täppgatan 15 i Södertälje. Rösträttsregistrering börjar kl. 12.30 och avbryts när stämman öppnas.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted