Gabathers VD lämnar sitt uppdrag

Dr. Bert Junno lämnar uppdraget som VD för Gabather den 18 maj 2018. Arbetet med att rekrytera en ny VD har påbörjats. Fram tills en ny VD rekryterats kommer Dr. Michael-Robin Witt att vara tillförordnad VD. Dr. Witt har varit anställd vid Gabather AB sedan den 1 september 2015 och har som principal scientist varit en nyckelperson bakom utvecklingen av Gabathers huvudprojekt GT-002.

Dr. Junno har varit VD för bolaget sedan det startade sin verksamhet 2014.

Styrelseordförande Svein Mathisen kommenterar:

"Gabather står inför en klinisk utveckling av huvudprojektet GT-002. Styrelsens uppfattning är att denna utmaning bör mötas med mer vetenskaplig kompetens och erfarenhet från läkemedelsutveckling i VD-rollen. Bert Junno har haft en viktig roll i att starta och etablera Gabather, så jag vill på styrelsens vägnar rikta ett stort tack till Dr. Junno för hans insatser. Jag kan också med stor tillfredställelse konstatera att Dr Witt med sin bakgrund inom forskning och utveckling på CNS-området och hans erfarenhet att driva ett forskningsbolag, är väl rustad att leda bolaget fram till en permanent VD är på plats. "

Som framgår av kallelsen till Gabathers årsstämma kandiderar Dr. Junno inte till omval i bolagets styrelse.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Svein Mathisen, styrelseordförande, 0708-978213, [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom Svein Mathisens försorg, den 18 maj 2018 kl. 10.40.

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

www.gabather.se


Gabather genomför fullt säkerställd företrädesemission av units om 18 MSEK

Styrelsen i Gabather AB (publ) ("Gabather" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en nyemission av units om cirka 18 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma som avses hållas den 17 november 2021. Företrädesemissionen sker genom utgivande av units där en unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen uppgår till 4,00 SEK per unit. Företrädesemissionen ska finansiera fortsatt utveckling av GT-002, optimera förutsättningarna för att etablera ett partneravtal samt ge bolaget möjlighet att stärka organisationen och utveckla ytterligare läkemedelskandidater. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom garantiåtaganden. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 13,4 MSEK före emissionskostnader.


Gabathers vd Michael-Robin Witt presenterar bolaget vid Biostock Life Science Summit den 21 oktober 2021

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att bolagets vd Michael-Robin Witt kommer att uppdatera marknaden om bolagets pågående och kommande aktiviteter vid Biostock Live, torsdagen den 21 oktober 2021.


Gabather förstärker ledningen och inleder rekrytering av ny verkställande direktör

Gabather AB (publ) meddelar idag att styrelsen har beslutat att förstärka ledningen och påbörja rekrytering av en ny verkställande direktör till bolaget. Nuvarande vd Michael-Robin Witt kommer att fortsätta i sin befintliga roll till dess att rekryteringen har slutförts varefter han kommer att tillträda en position som forskningschef i bolaget. Bolagets nya vd kommer att leda Gabathers strategiska utveckling, intensifiera affärsutvecklingen och säkerställa en stärkt finansiering.


Gabathers medgrundare och styrelseledamot Mogens Nielsen har avlidit

Gabather AB (publ) meddelar idag att bolagets medgrundare och styrelseledamot Mogens Nielsen har avlidit.


Gabather lämnar in ansökan om start av klinisk target engagement-studie med GT-002 i Portugal

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att bolaget har lämnat in en ansökan till den portugisiska läkemedelsmyndigheten för att inleda en klinisk target engagement-studie av bolagets längst framskridna läkemedelskandidat GT-002. Syftet med denna studie är att kartlägga hur GT-002 interagerar med GABAA-receptorerna i hjärnan och dokumentera hur läkemedelskandidaten påverkar hjärnaktiviteten. Givet att ansökan godkänns av myndigheten bedöms topline-data kunna rapporteras under första kvartalet 2022.


Gabathers vd presenterar bolaget vid Aktiespararnas aktiedag den 7 september

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att bolagets vd Michael-Robin Witt kommer att genomföra en presentation vid Aktiespararnas aktiedag den 7 september 2021.Kommuniké från årsstämma i Gabather AB (publ) den 3. Juni 2021

Gabather AB (publ) ("Gabather") avhöll den 3 juni 2021 årsstämma i Södertälje. Aktieägare kommer kunna ta del av verkställande direktörens presentation på bolagets hemsida. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.


Gabather deltar i Biostock Life Science Summit Spring Edition 2021

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att bolagets vd Michael-Robin Witt kommer att delta vid Biostocks årliga konferens Biostock Life Science Summit för att uppdatera om bolagets nyckelaktiviteter och förväntade milestones i utvecklingsarbetet av läkemedelskandidaten GT-002.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted