Gabather AB submits a Clinical Trial Application to further advance the development of GT-002

Gabather's clinical development with its lead compound GT-002 aims at a Proof-of-Concept (PoC) study addressing cognitive deficits in depression as the first indication. A single-dose target engagement study in healthy volunteers using electroencephalography (EEG) and the safety data acquired from the Multiple ascending dose study (MAD) will guide the design of this efficacy study in patients in an adaptive design.

As the next step in this clinical development programme, Gabather AB has today submitted an application to the regulatory authorities in Portugal for the start of a double-blind, placebo controlled Multiple Ascending Doses (MAD) clinical trial in up to 24 healthy volunteers. This study primarily investigates the safety and tolerability of multiple escalating doses of GT-002. The pharmacokinetic properties of GT-002 upon repeated administration will also be investigated. Dosing of the healthy volunteers in the MAD study are expected to start as scheduled in Q1 2020. In parallel during the spring the target engagement study is planned to commence, followed by the start of PoC study in the latter part of 2020.     

"We are particularly enthusiastic to include EEG in the study design as we expect this to enable early partnering given positive data readout", says Michael-Robin Witt, CEO.

Gabather AB

Michael Robin Witt, VD

E-post: [email protected]

Mobil: 0736872839

About Gabather AB (publ)

Gabather was founded in 2014, based on 10 years research at Lund University and Research Institute of Biological Psychiatry in Roskilde, to develop new drug candidates for the treatment of CNS diseases. Gabather was founded by Forskarpatent I Syd AB and inventors Olov Sterner and Mogens Nielsen, with the purpose of commercializing Sterner's and Nielsen's inventions. Sterner has worked with medicinal chemistry for 40 years, and Nielsen has worked in neuroscience for 45 years.

Gabather is listed on Nasdaq First North Growth Market and Certified Advisor is Erik Penser Bank  and are reachable via +46 (0) 8-463 83 00 or [email protected].

Forward-looking statement

This press release contains forward-looking statements that constitute subjective estimates and forecasts about the future. Assessments about the future are only valid on the date they are made and are, by their nature, similar to research and development work in the biotech field, associated with risk and uncertainty. In light of this, actual outcomes may differ substantially from what is described in this press release. Gabather is listed on First North Growth Market and Eric Penser Bank is Certified Advisor.

This information is information that Gabather AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, by the above contact, for publication at 20.30 on the 22nd of January 2020.


Kommuniké från fortsatt årsstämma i Gabather AB (publ)

Gabather AB (publ) avhöll den 13 juni 2022 årsstämma. Årsstämman beslutade bland annat att ajournera vissa beslut till en fortsatt årsstämma. Den fortsatta årsstämman avhölls idag, den 5 juli 2022 i Södertälje. Vid stämman fattades följande beslut.


Årsredovisning 2021


Kommuniké från årsstämma och information om fortsatt stämma i Gabather AB (publ)

Gabather AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 13 juni 2022 årsstämma i Södertälje. Med stöd av tillfälliga lagregler hölls årsstämman som en hybridsstämma med möjlighet att både delta fysiskt och genom poströstning. Årsstämman beslutade bland annat att ajournera vissa beslut till en fortsatt bolagsstämma att hållas den 5 juli 2022. Vid årsstämman fattades vidare bland annat följande beslut.


Gabather AB, receives Notice of Allowance from the U.S. Patent Office for its U.S. patent application publication No. US 2021/0087193 A1

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA), a clinical stage pharmaceutical company developing the next generation of therapeutics for neuropsychiatric disorders, is pleased to announce that it has received a Notice of Allowance from the U.S. Patent Office for its U.S. patent application publication No. US 2021/0087193 A1 entitled: Triazoloquinazolinone synthesis.


Gabather erhåller godkännande för start av EEG/fMRI target engagement-studien med läkemedelskandidaten GT-002

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att bolaget erhållit godkännande från den portugisiska läkemedelsmyndigheten INFARMED för start av target-engagement studien i friska försökspersoner med läkemedelskandidaten GT-002. Screening och rekrytering av individer kommer starta inom kort.


Gabather receives approval to start the EEG/fMRI target engagement study with the drug candidate GT-002

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) announces today that the company has received approval from the Portuguese regulatory authority, INFARMED, to start the target-engagement study in healthy volunteers with the drug candidate GT-002. Screening and recruitment of individuals will start shortly.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Gabather AB (publ)

Aktieägarna i Gabather AB (publ), org.nr 556970-5790, ("Gabather" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 13 juni 2022 kl. 15.00 i konferensrum Cerebrum, på Forskargatan 20 G, Bygg 212, plan 5, 151 36 Södertälje. Rösträttsregistrering startar kl. 14.30.


Ändrat datum för årsstämma

Styrelsen i Gabather AB (publ) ("Gabather" eller "Bolaget") har beslutat att ändra datum för årsstämman. Mer information kommer i separat kallelse, vilken kommer att distribueras genom pressmeddelande. Den nya kallelsen innebär att tidigare kallelse återkallas och Gabather kommer således inte att hålla årsstämma den 12 maj 2022.


Gabather publicerar delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2022 

  • Gabather kommunicerade den 24 januari att man överenskommit med fyra Garantera att betala del av garantiersättning för den uteblivna företrädesemissionen i form av aktier genom en riktad nyemission. Ersättningsemissionen, fastställd till 4 SEK per aktie, ökade antalet aktier i Gabather med 219 375 aktier till totalt 13 627 288 aktier och aktiekapitalet ökade med ca 97 500 SEK till ca 6 056 573 SEK. Ersättningsemissionen registrerades på Bolagsverket den 8 februari 2022.
  • Gabather AB bjöds den 22 mars in av Alzheimers Drug Discovery Foundation, USA till att söka forskningsanslag för utökade studier av GT-002 i prekliniska modeller av Alzheimers sjukdom. 

Väsentliga händelser efter rapportperioden 

  • Den 27 april meddelade Katarina Gospic sin avgång som styrelseledamot.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted