Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Gabather AB rapporterar preliminära EEG-resultat för den pågående dubbelblinda EEG/fMRI "target engagement" studien av GT-002

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) rapporterar idag att den pågående dubbelblinda EEG/fMRI "target engagement" studien av GT-002 vid Clinical Academic Center i Braga (2CA-Braga), på friska frivilliga, fortskrider enligt plan och att analysen av data pågår. De första 4 försökspersonerna har framgångsrikt genomfört behandlingsschemat och samtliga behandlingar tolererades väl. EEG-data av hög kvalitet har genererats och den första kvalitativa analysen av EEG datasetet för de första 4 individerna har slutförts. Resultaten visar intressanta skillnader i global hjärnaktivitet och modulering av funktionellt relevanta hjärnfrekvensband mellan behandlingsgrupperna. Data från denna initiala grupp bestående av 4 individer kommer sammanfogas med data från den fullständiga kohorten bestående av 24 friska frivilliga individer, snarare än att bryta koden för den dubbelblinda studiedesignen. En fullständig och omfattande analys av det kompletta datasetet sker när alla 24 försökspersoner har fått samtliga behandlingar. Detta är väsentligt för den slutliga statistiska analysen av hela datasetet för att bibehålla statistisk styrka mellan studiegrupperna, enligt de initiala beräkningarna av statistisk styrka och gruppstorlek som gjordes vid design av studien.

Analysen av fMRI-data från de första 4 individerna pågår och utfallet av de preliminära blindade resultaten kommer kommuniceras inom den närmaste månaden.

Rekryteringen av försökspersoner fortskrider enligt plan och förväntas vara slutförd under första kvartalet 2023.

" Det är uppmuntrande att se den initiala analysen av de första 4 försökspersonerna och vi är imponerade av kvaliteten på data. Vi ser fram emot att inkludera ytterligare försökspersoner för att slutföra studien och rapportera studieresultaten med hög kvalitet under andra kvartalet 2023.", säger Michael-Robin Witt, VD för Gabather.

For further information, please contact:

Michael-Robin Witt, CEO
Telefon: 073-687 28 39
E-mail: [email protected]

Briefly about Gabather AB

Based on pioneering research at Lund University and the Research Institute for Biological Psychiatry in Roskilde, Gabather was founded in 2014 with the aim of developing innovative and effective therapies for neuropsychiatric disorders. Our research and development focus on developing new pro-cognitive drug candidates targeting the GABAA receptor for the treatment of disorders and imbalances in the central nervous system (CNS). GABAA receptors are the main inhibitory signalling system in the brain that regulates central CNS functions. Dysfunction or imbalance in this system is known to be at the core of many neurological and neuropsychiatric disorders.

Certified Adviser is Erik Penser Bank, tel. 08- 463 80 00, e-mail: [email protected]

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted