Forskning och utveckling

Gabather ger en uppdatering kring utvecklingen av toxikologiprogrammet och planerna på kliniska studier som nu planeras starta första halvåret 2018. I nya forskningsrön visar GT-002 på många för CNS-läkemedel attraktiva egenskaper.


Delårsrapport Q2 2017

Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB


Korrigering av kommuniké från årsstämma 2017 i Gabather AB (publ).

Gabather önskar göra en rättelse gällande kommunikén som publicerades efter årsstämman den 19/5.Gabather Delårsrapport

Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB


Investerarträff och mingel den 5 juni med Aptahem, Cyxone och Gabather

Under kommande investerarträ har du möjlighet att träa tre spännande Life Science-bolag med tillhörande mingel och diskussion mellan investerare och bolagsledning. Bolagens styrelse & VD har mångårig erfarenhet av att utveckla och kommersialisera nya grupper av läkemedelskandidater från akademisk forskning till publika utvecklingsbolag. Missa inte eventet där spännande läkemedelskandidater riktar sig mot terapiområden som är i stora behov av nya preparat med färre biverkningar.


Gabather söker nytt patent

Gabather har skickat in en patentansökan kring formuleringen av bolagets läkemedelskandidat, GT-002.


Gabather tecknar avtal om GMP produktion

Gabather har tecknat ett avtal med Mercachem B.V. om produktion av substansen GT-002 för kliniskt bruk.


Kallelse till årsstämma i Gabather AB (publ)

Aktieägarna i Gabather AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2017 kl. 10.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 9.30 och avbryts när stämman öppnas.


Årsredovisning 2016


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted