Delårsrapport Q2 2016

  • Nettointäkterna under Q1-Q2 1,1 MSEK (2,7)
  • Periodens rörelseresultat -5,2 MSEK (-5,7)
  • Periodens resultat -4,5 MSEK (-5,3)
  • Orderstocken vid periodens slut ca 3,3 MSEK (0,5)
  • Disponibla likvida medel 5,6 MSEK
  • Antalet aktier vid rapporttillfället 2 366 215 991 aktier
  • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,002 kr/aktie (-0,013)

VD har ordet

Provinstallationer med nya systemplattformen 2Connectä genomfört enligt plan samtidigt som orderingången utvecklats positivt

Det svaga resultatet under perioden skall ses i skenet av de strategiska förändringar som beslutades i höstas. Upphörande av komponenttillverkning av blåtandsmoduler med påföljande nedläggning av verksamheten i Halmstad, utveckling av ny konkurrenskraftig produktportfölj och organisation inom sensornätverk har signifikant påverkat resultatet. Förväntade orders i Malaysia har uteblivit medans affären utvecklats enligt plan på hemmamarknaden Norden och i övriga Europa.

Den sedan tidigare aviserade EOL (end-of-life) av bolagets äldre blåtandsportfölj har resulterat i bra kundorders som avspeglas i en stark orderstock. Givet efterfrågan har orderfönstret för EOL förlängts två månader då fler beställningar är på gång. Leveranser slutförs under kvartal 4 2016.

I föregående kvartalsrapport sattes som mål att innan halvårsskiftet genomföra fem betalande provinstallationer hos kund av vår nya systemplattform 2Connect™. Det är med tillfredställelse jag kan konstatera att organisationen har levererat till fullo på denna punkt. Här bygger vi bolagets framtid.

Provinstallationerna har levererats, driftsatts och är nu aktivt i bruk hos kund. Kunderna är alla betydande multinationella företag eller stora regionala enheter. Förutom att kunden har betalt för leverans har samtliga kunder även dedikerat egen personal i projekten. Detta vittnar om att projekten är prioriterade och viktiga för kundens framtida drift. Våra provinstallationerna är genomförda inom följande områden och applikationer:

  • Skolor - effektivisering och övervakning av energiförbrukning och inomhusklimat
  • Sjukhus - effektivisering och övervakning av underhåll och drift samt säkerställande av luftkvalitet
  • Flygplatser - effektivisering och övervakning av logistikflöde och underhåll av bagagevagnar

Gemensamt för en implementering av 2Connect™ är effektivisering och övervakning som i sin tur ger kunden en mer verkningsfull drift samtidigt som kostnader sänks och hållbarhet levereras genom miljöbesparingar.

Vi certifierade våra nyutvecklade produkter, Celebes 4 Gateway samt intelligenta sensorer för fukt, temperatur och rörelse den 15 maj. Produkterna är nu CE-märkta och volymleveranser inom Europa och Asien kan ske av systemplattformen 2Connect™. En viktig milstolpe.

I tidigare rapport har vi pratat om 2Connect™ och jag vill gärna utveckla detta då vi bedömer att det är viktigt att förstå hur vårt erbjudande idag markant skiljer sig från det "gamla" Free2move där vi går från komponentleverantör till att leverera kompletta E2E (end-to-end) lösningar av intelligenta sensornätverk. 2Connect™ består av hårdvaruprodukter som kan konfigureras i vår Cloud-lösning med både enkla funktioner för inhämtande av t ex data för temperatur, fukt, koldioxid och rörelse. Till detta kommer smarta sensorer som har multipla funktioner. Dessa sensorer kan även utföra det vi kallar för IoT, dvs konfigureras i Cloud-lösningen, för att utföra förbestämda åtgärder i t ex en fastighet vid olika definierade scenarios.

2Connect™ med vår Cloud-lösning erbjuder möjlighet till att ansluta dataströmmar till befintliga fastighetssystem eller fungera autonomt. 2Connect™ jobbar i huvudsak med trådlösa komponenter som erbjuder snabb och enkel installation med batteridrifttider upp till 10 år. Idag finns en bred marknad för trådbundet men begränsade erbjudanden inom trådlös teknik. Det är inom det området Free2move levererar lösningar baserat på mångårig erfarenhet från radio. Här ligger framtiden och där håller bolaget på att ta en ledande position.

Bolaget har i samband med tidigare pressmeddelande i april meddelat att den då säkerställda finansieringen garanterar drift av bolaget i minst 12 månader. Finansieringen avsåg att uteslutande gå till fortsatt offensiv satsning inom produktutveckling, försäljning och marknadsföring inom industriell Iot-lösningar för fastighets- och industriautomation. För att möjliggöra en betydande uppskalning av  verksamheten, genom att kunna ta större orders och rörelsekapitalbehov, utesluter bolaget inte behov av ytterligare externt kapitaltillskott.

Under kommande kvartal har organisationen fullt fokus på att dels konvertera provinstallationer till skarpa orders samtidigt som en bredare prospektlista byggs av potentiella kunder. Parallellt fortsätter vi att bygga struktur i bolaget för att möta större orders och dess leveranser. Free2move kommer även att fortsätta med sitt utvecklingsarbete där prioriteringar av ett antal nya sensorer görs för att få ett mer konkurrenskraftigt erbjudande som möjliggör adressering av upp till ett 10-tal olika funktioner inom fokusområdena fastighet- och industriautomation.

Jag ser med tillförsikt på dessa aktiviteter då vi redan har kommit en bra bit på väg.

Rapporten har inte granskats av revisor.

Med vänliga hälsningar

Anders Due-Boje VD

För ytterligare information, vänligen kontakta Anders Due-Boje, VD Free2move, tel: +46 70 526 03 00, e-post: anders.dueboje@free2move.se

Om Free2move

Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att företag kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som man har kontroll och kan säkra sina tillgångar. Typiska användningsområden är inom industri - och fastighetsautomation. www.free2move.se

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Delårsrapport Q1 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted