Kommuniké från extra bolagsstämma i Free2Move Holding

Tid: 31 mars 2016 kl. 11.30
Plats: Bergh & Co Advokatbyrå, Jungfrugatan 6, 114 44 Stockholm.

FRAMLÄGGANDE AV KONTROLLBALANSRÄKNING SAMT AV REVISORS YTTRANDE ÖVER KONTROLLBALANSRÄKNINGEN

Då det fanns skäl att anta att Bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet höll Bolaget den 27 oktober 2015 en första kontrollstämma där en kontrollbalansräkning lades fram. Kontrollbalansräkningen utvisade att Bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Den första kontrollstämman beslutade att Bolaget skulle vara i fortsatt drift. I enlighet med aktiebolagslagen har styrelsen därför inom åtta månader upprättat och låtit Bolagets revisor granska en andra kontrollbalansräkning.

Den andra kontrollbalansräkningen, upprättad den 29 februari 2016, utvisade att Bolagets egna kapital uppgick till minst det registrerade aktiekapitalet den 29 februari 2016. Kontrollbalansräkningen samt revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen framlades för stämman.

Stämman konstaterade att kontrollbalansräkningen och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen framlagts i behörig ordning.

Det konstaterades att styrelsen lämnat ett primärt förslag om att stämman ska besluta att driva Bolagets verksamhet vidare. Vidare konstaterades att styrelsen, i enlighet med dess skyldigheter i 25 kap. aktiebolagslagen, även lämnat ett sekundärt förslag om att stämman ska besluta att Bolaget ska gå i likvidation. Båda förslagen har tillhandahållits via kallelsen.

Stämman konstaterade att Bolagets aktiekapital enligt kontrollbalansräkningen uppgick till minst det registrerade aktiekapitalet den 29 februari 2016.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens primära förslag att Bolaget ej ska likvideras, och att Bolaget således ska fortsätta bedriva verksamheten.

Stockholm i mars 2016

Free2Move Holding AB (publ.)

Styrelsen

For further information please contact: Anders Due-Boje, CEO Free2move, +46 70 526 03 00, anders.dueboje@free2move.se

About Free2move. Free2move is a provider of industrial IoT solutions in the form of sensor networks that wirelessly collect and analyse information; and control and regulate the various units. The solutions enable businesses to operate more efficiently and cut costs while being in control and securing their assets. Typical areas are industrial and building automation. http://www.free2move.se

Delårsrapport Q3 2019

Delårsrapport kvartal 3 2019 - Free2move Holding AB

· Nettoomsättning MSEK 0,7 (0,0)

· Periodens rörelseresultat MSEK-5,2 (-6,9)

· Periodens Resultat MSEK-5,5 (-7,0)

· Orderstock vid periodens slut 1 560 TSEK

· Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997

· Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,8515 kr (-1,0917) kr

Rapporten har inte granskats av revisor. Kommande rapporttillfälle är bokslutsrapport i februari 2020.

Delårsrapport kvartal 2 2019 - Free2move Holding AB

  • Nettoomsättning MSEK 0,1 (0,0)
  • Periodens rörelseresultat MSEK-4,2 (-4,2)
  • Periodens Resultat MSEK-4,3 (-4,4)
  • Orderstock vid periodens slut 2 200 TSEK
  • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
  • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,6721 kr (-0,681)

Kommuniké från årsstämma i Free2move Holding AB (publ) den 23 maj 2019

Free2move Holding AB höll under torsdagen den 23 maj 2019 årsstämma för verksamhetsåret 2018 i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär