Free2Move Holding AB - Delårsrapport kvartal 1 2022

Första Kvartalet: 1 januari - 31 mars                                                                                                     

  • Nettoomsättning Msek 6,6 ( 0,3)                                     
  • Rörelseresultat Msek -3,9 (-2,4)                                     
  • Resultat Msek -3,9 (-2,5)
  • Kassaflöde löpande verksamhet Msek -3,0 (-2,4)

VD kommentar Q1 2022
Kraftig omsättningsökning präglar kvartalet

NGM Nordic-listade Free2Move ökar koncernens omsättning under årets första kvartal.  Försäljningsökningen drivs av det nyförvärvade bolaget Solortus starka utveckling. Omsättningen för första kvartalet 2022 inklusive april månad väntas redan nu överstiga hela fjolårets omsättning.

Free2Moves kärnkompetens och erbjudande är att stärka fastighetsägarens driftnetto bland annat genom den egenutvecklade mjukvaruplattform 2Connect.

Omsättningen för första kvartalet ökade från 0,3 Msek föregående år till 6,7 Msek.

När vi gick in i 2022 gjorde vi det med den största försäljningspipeline och orderbok för leverans hittills. Det gör att Free2Move förväntar sig en markant ökning av antalet uppkopplade fastigheter.

Den stora efterfrågan på solceller från det nyförvärvade dotterbolaget Solortus AB är en av anledningarna till att årets omsättning stigit kraftigt. Solortus är specialiserat på förnybar energi genom solkraft, laddstolpar samt styr- och reglerteknik för fastighetsägare, vilket har bidragit till ett högre kundvärde, ett starkare kunderbjudande och en ström av ordrar.

Verksamheten passar väl in i gruppens strategi och förvärvet innebär stora synergier för samtliga parter som ger samtliga bolag tillgång till en större kundbas, ett förbättrat utbud och teknisk utveckling.

Efter rapportperiodens slut (t om 16/5)

Vi kan konstatera att orderboken fylls på i samma takt som tidigare kvartal. Orderstocken är på ca 11 Msek. Noterbart är att andelen kommersiella fastighetsägare ökar.

Förutom en mängd mindre affärer har ytterligare kommersiella fastighetsägare tillkommit efter perioden;

- Slottsträdgården Ulriksdal digital uppkoppling
- Stora Sandered Gård (aktiv gård med köttproduktion) köper solpaneler
- Germundebo Gård (aktiv gård med skog och köttproduktion) köper solpaneler
- Loftahammars servicecenter (bensinstation med försäljning, reparationer och uthyrning) 
  köper solpaneler

Det totala värdet för dessa affärer är dryga 1 Msek. Dessa kommersiella fastighetsägare ger oss inte bara större affärer utan också bättre marginaler jämfört med villakunder.

Därutöver har Mekonomen i Västervik tecknat nytt avtal om förnybar energi, vars avtalsvärde är ca 1 Msek.

Utöver det har vi efter rapportperiodens slut tecknat en avsiktsförklaring med Sydvent AB, ett Letter of Intent (LoI) i syfte att förvärva 100 procent av bolagets aktier för 1,5 Msek. Genom förvärvet stärker Free2Move bolagets kundbas, kompetens och erbjudande ytterligare inom området ventilation.

Sydvent AB, med säte i Malmö, utför ventilationstjänster åt kommersiella fastighetsägare, industrier, byggbolag och privatpersoner i hela Öresundsregionen. Bolaget, som grundades 2012, har åtta anställda och omsatte 7,7 Msek det senaste verksamhetsåret. Rörelseresultatet var 0,4 Msek. Tillträdet är planerat till juni 2022.

Förvärvet är en bra kombinationsaffär vilket innebär att vi kan dra nytta av vårt tidigare förvärv, Solortus AB, som också är i en stark tillväxtfas i södra Sverige gällande nya etableringar, personal, och befintliga kunder. Så att vi med relativt enkla medel kan bredda vår affär och etablerar oss i regionen. På så vis stärker vi också vårt kunderbjudande av både tjänster och produkter och kan dra nytta av bolagens redan upparbetade kundbaser.

Som tidigare har meddelats har ett lån om 2 Msek tagits upp ifrån Free2Moves huvudägare.

Leif Syrstad
Koncernchef och VD
Free2Move Holding AB

Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022, klockan 08.30

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad, VD
Free2Move Holding AB
tel: +46 708 660 703
e-post: [email protected] 

Om Free2move
Free2Move är en digital förvaltare som erbjuder fastighetsägare mjukvaruplattformen 2Connect för ett förbättrat driftnetto. Bolaget garanterar kunden en betydande förbättring av lönsamheten genom optimerad fastighetsdrift och förnybar energi. Det möjliggörs genom att mäta och styra människa och teknik med den senaste uppkopplade tekniken.

Nerladdningsbara filer


Free2Move sluter miljonavtal med Vacse fastigheter

- Skapar hållbar förvaltning med solceller och digital drift för Polisen

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att förbättra fastigheters driftnetto - ingår avtal med Vacse fastigheter för hållbar elförsörjning och digital förvaltning. Affären omfattar installation av solceller till ett värde av cirka 1 miljon kronor och görs av dotterbolaget Solortus. Fastigheten Mimer 3 är belägen i centrala Västervik och hyrs av Polisen.


- Stark orderingång för Free2Move

- Omsätter 6,4 miljoner kronor under oktober och november

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att förbättra fastigheters driftnetto - fortsätter teckna ett stort antal affärer inom framför allt förnybar energi. Under perioden oktober till i dag var omsättningen 6,4 miljoner kronor. Den totala orderstocken ligger för samma period på 24,4 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4 miljoner kronor sedan rapporten för tredje kvartalet. Därmed fortsätter den starka tillväxten.


Free2Move Holding AB - Delårsrapport kvartal 3 2022

Tredje Kvartalet: 1 juli - 30 september

Nettoomsättning MSEK 10,9  ( 1,2)
Rörelseresultat MSEK  -4,6  (-3,0)
Resultat MSEK  -4,7  (-4,3)
Kassaflöde löpande verksamhet MSEK   -4,4   (-2,8)                                

Tre kvartal: 1 januari - 30 september

Nettoomsättning MSEK  25,7  ( 1,9)
Rörelseresultat MSEK -11,7  (-8,1)
Resultat MSEK -11,8  (-9,5)
Kassaflöde löpande verksamhet MSEK   -6,4  (-6,6)


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Free2move Holding AB (publ)

Aktieägarna i Free2move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma ("Extrastämman") tisdagen den 20 december 2022 klockan kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, c/o Convendum Nybrogatan 17 16, 114 39 Stockholm. Anledningen till Extrastämman är att Bolaget ska besluta om antagande av ny bolagsordning, minskning av bolagets aktiekapital, nyemission med företrädesrätt samt fondemission.


Baroniet Adelswärd väljer Free2Move för hållbar elförsörjning

- Sänker el- och driftkostnader med solceller och digital förvaltning -

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att förbättra fastigheters driftnetto - ingår avtal med en av Sveriges största lantbruksfastigheter, Baroniet Adelswärd AB i Åtvidaberg. Affären som sker via dotterbolaget Solortus omfattar installation av solceller i fastigheten till ett värde av cirka 1 miljon kronor.


Free2Move i dansk miljonaffär

NGM Nordic-listade Free2Moves dotterbolag Sydvent - experter på att optimera fastigheters ventilationssystem - tecknar avtal med danska fastighetsbolaget Caspian Ejendomme A/S i Köpenhamn. Affären gäller projektering och installation av ventilationslösningar i fastighetens tre våningsplan samt löpande serviceavtal. Affären har ett värde på cirka
1 miljon kronor.


Free2Movebolag får ytterligare uppdrag av Akham Fastighets AB

- Tecknar avtal för bättre inomhusklimat på Malmö Friskola -


Free2Move tecknar avsiktsförklaring med Svenska Bio

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att avsevärt förbättra fastigheters driftnetto - tecknar avsiktsförklaring med landets näst största biokedja, Svenska Bio. Avtalet innebär en kartläggning av besparingspotentialen i Svenska Bios fastigheter samt ett affärsförslag med åtgärder för driftoptimering genom bland annat digital förvaltning av koncernens biografer.


Free2Move tecknar fyra nya avtal för energieffektivisering

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att avsevärt förbättra fastigheters driftnetto - ingår genom dotterbolagen Solortus och Sydvent avtal med fyra nya kunder, varav Havshotellet i Limhamn är en av dem. Affärerna omfattar, dels förnybar energi genom solcellsinstallationer, dels nya ventilationslösningar. Målet är att optimera energiförbrukningen och spara kostnader. Avtalen har ett sammanlagt värde på ca 1,3 miljon kronor.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted