Fram Skandinavien AB (publ) offentliggör delårsrapport januari - mars 2022

Sammanfattning av kvartalet

Trots Lunar New Year-ledigheterna som inföll under det första kvartalet rapporterar koncernen ännu ett starkt kvartal. Gruppens nettoomsättning ökade med +114% till 20 722 TSEK. Även EBIT-marginalen förbättrades avsevärt och uppgick under kvartalet till -9%, jämfört med -29% under samma period 2021.

 

Båda gruppens affärsområden växte stadigt under det första kvartalet, med +131% tillväxt inom Digital Brands och +93% inom IT Development. Tillväxten inom Digital Brands drevs framförallt av fortsatt stark organisk tillväxt hos Carmudi. Tillväxten inom affärsområdet IT Development drevs framförallt av förvärvet av Exertus IT AB, men även av underliggande organisk tillväxt.

 

Lönsamheten på EBIT-nivå inom IT Development ökade signifikant, från en marginal om 2% under första kvartalet 2021 till 16% under första kvartalet 2022. Även EBIT-marginalen inom Digital Brands har lyfts från -36% i Q1 2021 till -14% i Q1 2022.

 

Per den 31:a mars 2022 uppgick gruppens substansvärde till 268 MSEK (74 SEK per aktie), vilket motsvarar en substansrabatt om ca. 50% jämfört med stängingskursen för FRAMB per samma datum. Substansvärdet har tagits from i linje med IFRS 13 - Fair Value Measurement och International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines ("IPEV"), baserat på historiskt rapporterade siffror och bekräftade marknadsvärderingar.

Per sista mars uppgick gruppens kassa till ca. 19,4 MSEK.

 

Rapporten i sin helhet finns på Fram^s hemsida investors.fram.asia samt bifogad i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Bequoted.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christopher Beselin, styrelseledamot & tf VD

Telefon: +84-34-71273 14

E-post: [email protected]

 

Son Ngo, Finansdirektör

Telefon: +84-91-8157680

E-post: [email protected]

 

Certified Adviser

SKMG, +46 11 32 30 732, [email protected]

Kort om Fram^

Fram^ är ett listat investmentbolag som fokuserar på investeringar inom digital consumer, blockchain och övrig tech i Sydostasien. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted