Statusuppdatering kring påverkan från covid-19-restriktioner på gruppens prel. omsättning Q3. Ho Chi Minh City har hävt stora delar av "hard lockdown"-restriktionerna per 1:a okt.

Under juli-sep 2021 uppskattar Bolaget att gruppens prel. omsättning var ned ca. -25% till -30% jämfört med samma period föregående år, p.g.a. av de mycket strikta sociala restriktioner som rådde i Vietnam (framförallt i huvudmarknaden Ho Chi Minh City).

De lokala myndigheterna i Ho Chi Minh City införde under det tredje kvartalet en mycket strikt version av lockdown med s.k. "stay where you are"-order på plats under stora delar av kvartalet. I praktiken innebar detta att invånarna i Ho Chi Minh City generellt inte fick lämna sina hem (inte ens för matinköp) samt att kommersiell mobilitet och aktivitet begränsades avsevärt. Nedstängningarna har, om än temporärt, haft betydande effekt på Fram^s Digital Brands omsättning i det korta perspektivet. Under perioden juli-september 2021 har det t.ex. knappt varit möjligt att genomföra biltransaktioner (eftersom den lokala polisen inte genomför ägarbyten under lockdown och köpare/säljare inte kan träffas för att inspektera bilarna), varit betydligt svårare för anställda som använder EveHR:s app att lösa in sina förmåns-voucher (eftersom bl.a. gym, spa:n, etc. förblivit stängda), inga fysiska bröllop anordnats, och det har funnits starka skäl att förbli mycket konservativ i kreditutgivning inom både Dragonlend och Wowmelo.

Per den 1:a oktober har mobiliteten inom Ho Chi Minh City emellertid i stora drag öppnats upp igen och de flesta kommersiella aktiviteter kan skötas mer normalt. Smittotalen och dödsfallen är på nedåtgående trend i staden. Samtidigt har hela den vuxna befolkningen fått en första vaccin-dos och ca. 67% av stadens invånare fått två vaccin-doser. För närvarande har Bolaget således anledning att förmoda att den kommersiella aktiviteten inom Bolagets vertikaler kommer att normaliseras under Q4, varför påverkan förblir i huvudsak temporär.

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 oktober 2021 kl. 08:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christopher Beselin, tf VD

Telefon: +84-34 712 73 14

E-post: [email protected]

Niklas Berglund, CFO & ansvarig för investerarrelationer

Telefon: +46 72 509 31 17

E-post: [email protected]

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG), +46 11 32 30 732, [email protected]

Kort om Fram^

Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Digital Brands samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted