Rättelse: Styrelseledamöterna Christopher Beselin och Philip Lindqvist ökar sina innehav i Fram Skandinavien

Rättelsen hänförs till felaktig referens till Marknadsmissbruksförordningen (MAR) som nu tagits bort i detta pressmeddelande.

Den 19-20e juli förvärvade styrelseledamot Christopher Beselin 26 533 FRAMB aktier genom förvärv över Nasdaq First North, motsvarande ett värde om ca 920 TSEK. Efter transaktionen äger Christopher Beselin direkt och via bolag ca. 29,7% av kapitalet och 38,6% av rösterna i bolaget.

Den 19e juli förvärvade styrelseledamot Philip Lindqvist 21 800 FRAMB aktier genom förvärv över Nasdaq First North, motsvarande ett värde om ca 750 TSEK. Efter transaktionen äger Philip Lindqvist direkt och via bolag ca. 0,64% av kapitalet och 0,56% av rösterna i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta

 

Christopher Beselin, styrelseledamot & tf VD

Telefon: +84-34-71273 14

E-post: [email protected]

 

Son Ngo, Finansdirektör

Telefon: +84-91-8157680

E-post: [email protected]

 

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG), +46 11 32 30 732, [email protected]

Kort om Fram^

Fram^ är ett listat investmentbolag som fokuserar på investeringar inom digital consumer, blockchain och övrig tech i Sydostasien. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, Boston Consulting Group, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader.

Rättelse: Styrelseledamöterna Christopher Beselin och Philip Lindqvist ökar sina innehav i Fram Skandinavien

Rättelsen hänförs till felaktig referens till Marknadsmissbruksförordningen (MAR) som nu tagits bort i detta pressmeddelande.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted