INVESTERINGSKOMMITTÉN I FRAM^ HAR FATTAT INVESTERINGSBESLUT OM ATT STARTA EN DIGITAL UTBILDNINGSPLATTFORM I VIETNAM

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") inleder nu arbetet med att bygga en plattform online vars syfte är att koppla samman frilansande lärare med elever som primärt går i klasser upp till motsvarande gymnasienivå.

I snabbt växande utvecklingsländer som Vietnam finns en mycket hög betalningsvilja för just utbildningstjänster. Hos föräldrar för barn i skolåldern finns en stark vilja att göra det man kan och investera i att barnen ska kunna få bättre framtida privatekonomiska förutsättningar genom utbildning. På grund av detta finns ett etablerat beteende kring att komplettera sina barns reguljära skolgång med privatlektioner och läxhjälp via lärare som anställs som frilansare. Idag sker detta framförallt offline i Vietnam. Uppskattningsvis läggs mer än 40% av vietnamesiska föräldrars hushållsutgifter på barnens utbildning (enligt en konsumentundersökning gjord av Nielsen 2016).

Investeringskommittén i Fram^ tittar på en rad faktorer som en del av beslutsunderlaget där skalbarhet, lönsamhet samt expansionspotential är några av nyckelparametrarna. Inför investeringsbeslutet tas även relevanta "peers" in i analysen där modellens kortsiktiga och långsiktiga potential kan empiriskt bekräftas. De mest relevanta jämförelserna är kinesiska "Zhangmen" (startades 2014 och nådde en omsättning på över 1,3 miljarder SEK for 2017 och erhöll nyligen ca. 1 miljard SEK i en finansieringsrunda). Enligt vietnam- briefing.com, uppgick de utländska investeringarna inom utbildningsväsendet i Vietnam till ca. 6,4 miljarder SEK under 2017, vilket ytterligare understryker sektorns expansiva trend. Detta, i kombination med ett kraftigt ökande internet- och smartphoneanvändande, har skapat en attraktiv och växande marknad inom digital utbildning (s.k. "EdTech") i Vietnam. Redan idag har ca. 5 miljoner Vietnameser använt någon form av onlinekurs som komplement till sina traditionella studier enligt Nguyen Tri Hien (ett vietnameiskt EdTech bolag).

Affärsmodellen uppfyller de strikta kriterier som investeringskommittén upprättat och blir således Fram^s sjätte investering sedan börsnoteringen i oktober 2017. Den nya verksamheten kommer, precis som övriga ventures, att ha ett moderbolag i Sverige. Det operativa dotterbolaget i Vietnam förväntas bildas under juli och augusti 2018 beroende på lokal bolagsregistrering vid relevanta myndigheter. Verksamheten börjar emellertid byggas som en omedelbar följd av dagens beslut

"Utbildning är en hörnsten för alla föräldrar och denna affärsmodell förenklar och digitaliserar processen kring att identifiera, kvalitetssäkra och köpa privat- eller grupplektioner åt sina barn, samtidigt som den skapar en extra inkomstkälla åt kvalificerade frilanslärare (s.k. "tutors" på engelska). Fram^ har redan relevant erfarenhet inom marknadsplats för frilansare via Pangara (frilansplattform för topprankade IT- ingenjörer, sedermera avknoppat från Fram^) och Nordic Coder (utbildningsplattform för IT-ingenjörer) som tillsammans genererar viktiga synergieffekter.", säger Max Bergman, VD för Fram^.

Stockholm den 28 juni 2018

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2018 kl. 08:00 CET.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Stefan Di Rolfo, vVD & CFO
Telefon: +46 8 124 00 425
E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com

Max Bergman, VD
Telefon: +84 120 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com

Kort om Fram^
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Nerladdningsbara filer

Kommuniké från årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ) den 14 maj 2020

Idag, den 14 maj 2020, hölls årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FRAM SKANDINAVIEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Fram Skandinavien AB (publ), org.nr 556760-2692 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2020 kl. 10.00 i Advokatfirman Schjødts lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman påbörjas 09:45.
INBJUDAN TILL 2020 KAPITALMARKNADSDAG

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^", "Bolaget") har med anledning av det nya året det stora nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media att delta i vår virtuella kapitalmarknadsdag kl 08.00 svensk tid den 16:e mars 2020. Presentationen kommer att hållas via video från Ho Chi Minh City, Vietnam, med att fokus på operationell uppdatering av dotterbolagen inom affärsområdet Venture Building. Däreutöver kommer även Q&A-session hållas, baserat på de frågor som skickats in till Bolaget på förhand (senast den 28 februari 2020).


Fram Skandinavien AB (publ) offentliggör resultatet för det fjärde kvartalet före förväntat rapportdatum eftersom rapporten sammanställdes snabbare än enligt planerat tidsschema.

För helåret 2019 har Fram^ utvecklats enligt plan och de icke-reviderade intäkterna uppgick till ca. 35 MSEK och omsättningen uppgick till ca. 29 MSEK, vilket motsvarar en tillväxttakt om +86% respektive +66%.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär