INVESTERINGSKOMMITTÉN I FRAM^ HAR FATTAT INVESTERINGSBESLUT OM ATT STARTA EN DIGITAL UTBILDNINGSPLATTFORM I VIETNAM

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") inleder nu arbetet med att bygga en plattform online vars syfte är att koppla samman frilansande lärare med elever som primärt går i klasser upp till motsvarande gymnasienivå.

I snabbt växande utvecklingsländer som Vietnam finns en mycket hög betalningsvilja för just utbildningstjänster. Hos föräldrar för barn i skolåldern finns en stark vilja att göra det man kan och investera i att barnen ska kunna få bättre framtida privatekonomiska förutsättningar genom utbildning. På grund av detta finns ett etablerat beteende kring att komplettera sina barns reguljära skolgång med privatlektioner och läxhjälp via lärare som anställs som frilansare. Idag sker detta framförallt offline i Vietnam. Uppskattningsvis läggs mer än 40% av vietnamesiska föräldrars hushållsutgifter på barnens utbildning (enligt en konsumentundersökning gjord av Nielsen 2016).

Investeringskommittén i Fram^ tittar på en rad faktorer som en del av beslutsunderlaget där skalbarhet, lönsamhet samt expansionspotential är några av nyckelparametrarna. Inför investeringsbeslutet tas även relevanta "peers" in i analysen där modellens kortsiktiga och långsiktiga potential kan empiriskt bekräftas. De mest relevanta jämförelserna är kinesiska "Zhangmen" (startades 2014 och nådde en omsättning på över 1,3 miljarder SEK for 2017 och erhöll nyligen ca. 1 miljard SEK i en finansieringsrunda). Enligt vietnam- briefing.com, uppgick de utländska investeringarna inom utbildningsväsendet i Vietnam till ca. 6,4 miljarder SEK under 2017, vilket ytterligare understryker sektorns expansiva trend. Detta, i kombination med ett kraftigt ökande internet- och smartphoneanvändande, har skapat en attraktiv och växande marknad inom digital utbildning (s.k. "EdTech") i Vietnam. Redan idag har ca. 5 miljoner Vietnameser använt någon form av onlinekurs som komplement till sina traditionella studier enligt Nguyen Tri Hien (ett vietnameiskt EdTech bolag).

Affärsmodellen uppfyller de strikta kriterier som investeringskommittén upprättat och blir således Fram^s sjätte investering sedan börsnoteringen i oktober 2017. Den nya verksamheten kommer, precis som övriga ventures, att ha ett moderbolag i Sverige. Det operativa dotterbolaget i Vietnam förväntas bildas under juli och augusti 2018 beroende på lokal bolagsregistrering vid relevanta myndigheter. Verksamheten börjar emellertid byggas som en omedelbar följd av dagens beslut

"Utbildning är en hörnsten för alla föräldrar och denna affärsmodell förenklar och digitaliserar processen kring att identifiera, kvalitetssäkra och köpa privat- eller grupplektioner åt sina barn, samtidigt som den skapar en extra inkomstkälla åt kvalificerade frilanslärare (s.k. "tutors" på engelska). Fram^ har redan relevant erfarenhet inom marknadsplats för frilansare via Pangara (frilansplattform för topprankade IT- ingenjörer, sedermera avknoppat från Fram^) och Nordic Coder (utbildningsplattform för IT-ingenjörer) som tillsammans genererar viktiga synergieffekter.", säger Max Bergman, VD för Fram^.

Stockholm den 28 juni 2018

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2018 kl. 08:00 CET.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Stefan Di Rolfo, vVD & CFO
Telefon: +46 8 124 00 425
E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com

Max Bergman, VD
Telefon: +84 120 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com

Kort om Fram^
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Nerladdningsbara filer

Fram byter likviditetsgarant
Fram^ expanderar den digitala utbildningsplattformen, Lasluz, till Thailand

Investeringskommittén i Fram Skandinavien AB ("Fram^") har under en tid utvärderat expansion av existerande affärsmodeller till nya marknader i Sydostasien och har idag beslutat att expandera Lasluz till Thailand. Lasluz är en affärsmodell som matchar unga elever med marknadens bästa privatlärare inom både akademiska och praktiska ämnen. Eftersom många grundläggande strukturer i utbildningsmarknaden i Thailand till stor del liknar de i Vietnam, ser Fram^ starka fundament för en geografisk expansion in i landet. Produkter och processer som idag används på den vietnamesiska marknaden kommer att kunna nyttjas i expansionen till Thailand.


Fram^ operational investor newsletter, H1 2019

(To see the full newsletter with pictures please click on the link at the bottom of this letter or please visit our website https://investors.wearefram.com/#press_releases) 

It has been an intense year so far with a range of new ventures ramping up to full speed and a broad lineup of talents from almost 10 countries joining. It is never easy to preserve tight-knitted company culture in a fast-growing organization, but to date we feel the fram^ culture has been well-preserved even during this period of rapid expansion. We have had a lot of activity in both of our main business areas, Standing Teams and Venture Building, but also on the group level. In February the group completed a ca. 40 MSEK fundraising (169 percent subscribed). During the spring, we also added Niklas Berglund, Group CFO, to our senior management team. On top of all this, during last month,  we had the privilege of hosting a discussion forum on Swedish-Vietnamese company building with Her Royal Highness (HRH) Crown Princess Victoria and HRH Prince Daniel of Sweden in the fram^ offices in Ho Chi Minh City. Shortly thereafter we hurried to Stockholm to host our 2019 AGM, which turned out well-attended.


INVESTERINGSKOMMITTÉN I FRAM^ HAR FATTAT BESLUT OM ATT STARTA EN DIGITAL MARKNADSPLATS FÖR BRÖLLOP SAMT BRÖLLOPSRELATERADE PRODUKTER OCH TJÄNSTER I VIETNAM

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") inleder nu arbetet med att bygga en onlineplatform för bröllopsrelaterade produkter och tjänster i Vietnam (ett s.k. online marketplace).


Kommuniké från årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ) den 17 maj 2019

Idag, den 17 maj 2019, hölls årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär