Investeringskommittén i Fram^ har fattat investeringsbeslut om att starta en online marketplace för försäkring & finansiella konsumentprodukter i fjärde kvartalet av 2017

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^" eller "Bolaget") inleder arbetet med att bygga en online marketplace i Vietnam som kommer att förmedla främst försäkrings- och finansiella produkter riktade mot konsumenter. Affärsmodellen uppfyller de strikta kriterier som investeringskommittén upprättat och blir efter förvärvet av Carmudi Vietnam Fram^s andra investering under fjärde kvartalet.

Den nya verksamheten kommer att ha ett moderbolag i Sverige som nu är i process att stiftas. Det operativa dotterbolaget i Vietnam förväntas bildas inom två månader. Verksamheten börjar emellertid byggas som en omedelbar följd av dagens beslut inom ramen för Fram^ tills de nya bolagen är på plats.

Investeringskommittén i Fram^ tittar på en rad faktorer som en del av beslutsunderlaget där skalbarhet, lönsamhet samt expansionspotential är några av nyckelparametrarna. Den affärsmodell som nu initieras är extra intressant på just dessa parametrar då den kan expanderas vidare i Fram^s nyckelmarknader, även utanför Vietnam.

Inför investeringsbeslutet tas även relevanta "peers" in i analysen där modellens kortsiktiga och långsiktiga potential kan empiriskt bekräftas. Den mest relevanta jämförelsen är brittiska moneysupermarket.com (listat på London Stock Exchange med ett bolagsvärde om ca. 1,7 miljarder brittiska pund). Relevanta svenska "peers" är Insplanet (bolagsvärde om ca. 150 MSEK) och Compricer.se.

"Vad som är extra attraktivt med den här affärsmodellen, förutom de rent kommersiella aspekterna, är att vi kan bidra till att markant öka pristransparansen, spara miljontals kronor för konsumenter samt ha förmånen att förmedla enkla men nödvändiga försäkrings- och finansprodukter till förstagångsköpare i våra marknader.", säger Max Bergman, VD för Fram^.

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2017 kl. 09:00 CET.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.

Stockholm den 30 november 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +84 120 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com

Stefan Di Rolfo, vVD & CFO
Telefon: +46 8 124 00 425
E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com

Kort om Fram^
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt

Nerladdningsbara filer
Kommuniké från årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ) den 14 maj 2020

Idag, den 14 maj 2020, hölls årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FRAM SKANDINAVIEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Fram Skandinavien AB (publ), org.nr 556760-2692 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2020 kl. 10.00 i Advokatfirman Schjødts lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman påbörjas 09:45.
INBJUDAN TILL 2020 KAPITALMARKNADSDAG

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^", "Bolaget") har med anledning av det nya året det stora nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media att delta i vår virtuella kapitalmarknadsdag kl 08.00 svensk tid den 16:e mars 2020. Presentationen kommer att hållas via video från Ho Chi Minh City, Vietnam, med att fokus på operationell uppdatering av dotterbolagen inom affärsområdet Venture Building. Däreutöver kommer även Q&A-session hållas, baserat på de frågor som skickats in till Bolaget på förhand (senast den 28 februari 2020).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted