Fram^s utser Christopher Beselin till tf VD och Mikael Steinbach till ordförande för att ytterligare öka fokus på sina Potential Long Term Winners

I samband med den strategiska renodling av gruppens bolagsportfölj som nyligen genomförts anser styrelsen att det är av yttersta vikt att fokusera ledningsgruppens arbete ytterligare. Med anledning av detta samt den strategiska viktiga investering som nyligen inkom till DragonLend från Altaal-X, kommer Max Bergman per den 1:a oktober att avgå som VD för Fram Skandianvien AB och istället fokusera sitt arbete på Fram^s två fintech ventures, Wowmelo och DragonLend, i sin nya roll som CEO fram^ fintech.

Christopher Beselin, vars familj nu också har flyttat tillbaka till Vietnam, kommer att ta rollen som tillförordnad VD för Fram Skandinavien AB. Eftersom det inte är tillåtet för en och samma person att både inneha VD-rollen samt rollen som styrelsens ordförande i ett publikt svenskt aktiebolag har Mikael Steinbach därför utsetts av styrelsen till ny ordförande. Christopher Beselin förblir emellertid styrelseledamot.

"Jag är mycket positiv till vad vi kommit fram till i termer av renoldingen av portföljen, vilken tillåter oss att fokusera på några av våra bästa bolag. I och med dagens beslut ökar vårt fokus på våra Potential Long Term Winners ytterligare." sa Christopher Beselin.

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17:e september 2021 kl. 08:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christopher Beselin, tillträdande tf VD

Telefon: +84-34 71273 14

E-post: [email protected]

Niklas Berglund, CFO & ansvarig för investerarrelationer

Telefon: +46 72 509 31 17

E-post: [email protected]

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG), +46 11 32 30 732, [email protected]

Kort om Fram^

Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Digital Brands samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted