Fram^s dotterbolag Fram Limited ("Standing Teams") ingår avtal med två nya signifikanta kunder

Fram Skandinavien AB (publ) meddelar att bolagets helägda dotterbolag Fram Limited ("Standing Teams") har ingått avtal med två nya signifikanta kunder för IT-utveckling; det sydostasiatiska logistikbolaget "Ninja Van" (https://www.ninjavan.co/en-vn) från Singapore och Vietnams största onlineplattform för hälsa "Hello Bac Si" (https://hellohealthgroup.com/).

Standing Teams rekryeringsteam har redan börjat arbetet med att skala upp dedikerade team för både Ninja Van och Hello Bac Si. För Ninja Van ska Standing Teams arbeta med att förbättra och utveckla UI/UX för deras order management system samt med plattformsutveckling i en bredare mening. Med Hello Bac Si kommer det dedikerade teamet att utveckla nya produkter och onlineverktyg för att bygga en mer skalbar intäktsmodel. Teamet kommer även att vidareutveckla community-plattformen.

"Det är verkligen spännande att välkomna två nya kunder av den här kalibern samt att få det långsiktiga föroendet att vidareutveckla deras redan imponerande plattformar.", säger Max Bergman, VD för Fram^.

Ninja Van

Ninja Van är Sydoastasiens största och snabbast växande "last mile delivery"-bolag. Ninja Van är verksamma i Singapore, Malaysia, Filippinerna, Indonesien och Vietnam.

Hello Bac Si

Hello Bac Si är Vietnams största onlineforum för hälsorelaterade frågor. Gruppen är även verksam i totalt sju andra länder i Asien och har ca. 35 miljoner unika användare i månaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2021 kl. 09:00 CEST

För ytterligare information, vänligen kontakta

Max Bergman, VD

Telefon: +84-70 724 6216

E-post: [email protected]

Niklas Berglund, CFO & ansvarig för investerarrelationer

Telefon: +46 72 509 31 17

E-post: [email protected]

Certified Adviser

SKMG, +46 11 32 30 732, [email protected]

Kort om Fram^

Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted