Fram^s dotterbolag EveHR stänger kapitalanskaffning, värderas till ca. 40 mSEK pre-money

Fram Skandinavien AB (publ) meddelar att bolagets dotterbolag "EveHR" (Fram Venture 9 AB) har ingått avtal om en kapitalanskaffning tillsammans med en handfull vietnamesiska och internationella "high net worth individuals". Kapitalanskaffningen är en s.k. "seed-runda" om ca. 2 MSEK (250 000 USD) som värderar Eve HR till ca. 40 MSEK pre-money (4 5 MUSD pre-money). Vidare konverterar Fram^ ett befintligt aktieägarlån från Fram Skandinavien AB till EveHR om ytterligare ca. 2 MSEK (250 000 USD) in i stamaktier i rundan (d.v.s. kapital som Fram Skandinavien redan tillskjutit dotterbolaget historiskt i form av lån, men som nu konverteras till eget kapital utan kassapåverkan).

"EveHRs produkt har sedan starten imponerat stora multinationella arbetsgivare i Vietnam. Kundernas anställda använder plattformen dagligen och uppvisar mycket hög kundnöjdhet i NPS-undersökningar och liknande kundnöjdhetsmätningar. Dessa faktrorer, samt SaaS-modellens (Software-as-a-Service) starka skalbarhet, har varit viktiga faktorer för att attrahera de nya investerarna. Givet EveHRs mycket kostnadseffektiva distributionsmodell (SaaS), behövdes mindre kapital än vad vi nu tog in i den här rundan, men samtidigt är seed-rundan ett viktigt första steg för att EveHR ska ges möjlighet att utvecklas som ett mer självgående bolag.", säger Christopher Beselin, Styrelseordförande för Fram^.

Om EveHR

EveHR ("Bolaget") är ett Software-as-a-Service ("SaaS") bolag inom HR-tech som erbjuder anställningsförmåner via en digital plattform som förbättrar och mäter anställdas trivsel på jobbet för att i sin tur säkerställa att bolagen behåller värdefull kompetens. EveHR har på kort tid bevisat sin produkt hos en lång rad multinationella bolag i Vietnam, t. ex. DHL, AIA, Nestlé och Pepsi.

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 september 2021 kl. 08:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christopher Beselin, Styrelseordförande för Fram^.

Telefon: +84-34 712 73 14

E-post: [email protected]

Niklas Berglund, CFO & ansvarig för investerarrelationer

Telefon: +46 72 509 31 17

E-post: [email protected]

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG), +46 11 32 30 732, [email protected]

Kort om Fram^

Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Digital Brands samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted