Fram^s dotterbolag EveHR ingår avtal med en ny strategisk kund

Fram Skandinavien AB (publ) meddelar att bolagets helägda dotterbolag EveHR har ingått ett avtal med det multinationella företaget Nestlé i Vietnam. EveHR ("Bolaget") är ett Software-as-a-Service ("SaaS") bolag inom HR-tech som erbjuder anställningsförmåner via en digital plattform som förbättrar anställdas trivsel på jobbet för att i sin tur säkerställa att bolagen behåller värdefull kompetens. Under juli kommer Nestlé att implementera EveHRs lösning och därigenom ge sina anställda tillgång till dess breda utbud av tjänster och förmåner .

Nestlé blir således EveHRs fjärde multinationella kund, efter att det ledande asiatiska försäkringsbolaget AIA, det globalt ledande logistikföretaget DHL samt Pepsico tidigare anslutits som kunder till EveHR. Därutöver har EveHR en rad medelstora internationella och lokala bolag som SaaS-kunder. Med en växande kundbas av både lokala och multinationella företag och ett snabbt växande användande av tjänsten, ser Fram^s ledningsgrupp positivt på EveHRs utveckling.

"I Vietnam är det en central utmaning för företag att behålla sin kärnkompetens och vi är glada att fler företag inser vikten av att investera i sina anställda. Att fler företag nu vänder sig till EveHR gör att vi kommer att accelerera utvecklingstakten så att fler företag kan få tillgång till förmåner och verktyg att attrahera och behålla sin anställda långsiktigt. Vi gläds även över hur skalbar EveHRs lösning är, vilket i sin tur möjliggör kostnadseffektiv tillväxt i bolaget i sig. HR-SaaS tjänster är en attraktiv nisch och potentialen i Vietnam är ännu relativt oexploaterad.", sa Max Bergman, VD för Fram^.

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juli 2021 kl. 08:00 CET

För ytterligare information, vänligen kontakta

Max Bergman, VD

Telefon: +84-70 724 6216

E-post: [email protected]

Niklas Berglund, CFO & ansvarig för investerarrelationer

Telefon: +46 72 509 31 17

E-post: [email protected]

Certified Adviser

SKMG, +46 11 32 30 732, [email protected]

Kort om Fram^

Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Digital Brands samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted