Fram^ välkomnar Exertus IT AB till bolagsgruppen genom förvärv

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^" eller "Bolaget") har idag tecknat avtal om att, inom ramen för affärsområdet Standing Teams, förvärva samtliga aktier i det svenska IT-konsultbolaget, Exertus IT AB. Affären skapar en IT-utvecklingsgrupp med stark närvaro i både Skandinavien och Vietnam, vilket i sin tur möjliggör för gruppen att erbjuda sina kunder s.k. "Blended teams" (d.v.s. IT-utvecklingsteam med utvecklare baserade både i Europa och Asien) - något som redan idag frekvent efterfrågas av kunder.

Under helåret 2020 omsatte Exertus IT AB ca. 11,9 MSEK och rapporterade en vinst efter skatt om ca. 2,9 MSEK. Fram^ betalar en köpeskilling om 13,9 MSEK för samtliga aktier i Exertus (på kassa- och skuldfri basis), varav 75% betalas vid förvärvstillfället och resterande 25% betalas som delbetalningar under perioden 2022-2024. Förvärvet finansieras till 50% m.h.a. egen kassa och resterande del genom en förvärvskredit från Swedbank.

"Den här affären är mycket spännande och blir det officiella startskottet för vårt gemensamma erbjudande inom 'Blended teams' - något som både vi och våra kunder har eftersökt under en längre tid. Exertus har under det senaste decenniet etablerat ett gediget track record och byggt ett starkt varumärke hos sina kunder m.h.a. sina mycket erfarna och skarpa IT-konsulter. Vi ser fram emot att bygga vidare på detta och skapa ett globalt erbjudande tillsammans med teamet på Exertus.", säger Christopher Beselin, tf VD, Fram^.

"Vi är oerhört stolta över att bli en del av Fram^-gruppen. Med en ökad leveranskapacitet och spännande komplement till befintlig kundportfölj skapas väldigt intressanta möjligheter, för såväl våra kunder som medarbetare framöver."säger Mikael Bäckström, Dejan Milojevic och Hannes Bjurek - grundarna av Exertus IT AB.

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 oktober 2021 kl. 08:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christopher Beselin, tf VD, Fram^.

Telefon: +84-34 712 73 14

E-post: [email protected]

Niklas Berglund, CFO & ansvarig för investerarrelationer

Telefon: +46 72 509 31 17

E-post: [email protected]

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG), +46 11 32 30 732, [email protected]

Kort om Fram^

Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Digital Brands samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted