Fram Skandinavien AB (publ) offentliggör delårsrapport oktober - december 2020

Sammanfattning av kvartalet

Genomgående kostnadseffektiviseringar inom Venture Building samt marginalförbättringar inom Standing Teams, resulterade i betydande resultatförbättring under fjärde kvartalet. Periodens resultat uppgick till -3 115 TSEK, motsvarande en förbättring om +4 676 TSEK jämfört med samma period föregående år. Justerad EBIT uppgick till -2 629 TSEK, vilket är en förbättring om +1 103 TSEK jämfört med föregående kvartal. Den justerade EBIT-marginalen förbättrades för fjärde kvartalet i följd och uppgick till -24% (jämfört med -38% under årets tredje kvartal, -78% under årets andra kvartal samt -79% under årets första kvartal).

Omsättningen, framförallt inom Venture Building, fortsätter att växa även under ett kvartal av effektiviseringar. Gruppens intäkter för det fjärde kvartalet uppgick till 10 844 TSEK, varav nettoomsättningen uppgick till 10 822 TSEK. Detta motsvarar en ökning om +24% jämfört med samma period föregående år (i lokal valuta uppgick omsättningstillväxten till +34%). Tillväxten drivs framförallt av affärsområdet Venture Building som under kvartalet växte med +52% jämfört med det fjärde kvartalet 2019 (+64% i lokal valuta).

Under det fjärde kvartalet genomfördes en rad operationella förbättringar inom gruppens båda affärsområden. De två fintech-bolagen, Wowmelo och DragonLend, uppvisade både väsentliga lönsamhetsförbättringar samt tillväxt under kvartalet. Vidare utökade Wowmelo sitt merchant-nätverk med fem nya e-handlare där både "installments" samt "pay-later" erbjuds slutkonsumenterna. De fem nya e-handlarna som integrerades i Wowmelo-plattformen är främst aktiva inom hemelektronik och mobiltelefoner (bl.a. e-handlarna "Vien Di Dong" och "XT Mobile" integrerades). DragonLend stärkte även ledningsgruppen med en person från den lokala bankindustrin och den uppmuntrande trenden med kreditförluster på under 1% har fortsatt. Dialoger inleddes även med en av landets ledande e-handelsmarknadsplatser, "Tiki.vn", i samarbete med DragonLends partnerbank MSB, där finansiering av anslutna e-handlare diskuteras. Under 2020 har fram^ genomfört ett genomgående skifte bort ifrån att anställa utländska ledningspersoner till sina dotterbolag, för att istället enkom fokusera på lokal talang. Skiftet har så långt medfört lovande resultat.

Per sista december uppgick kassan till ca. 31 MSEK. Fram^ avser fortsatt att framförallt använda dessa likvida medel till eventuella förvärv samt tilläggsinvesteringar inom Venture Building.

Rapporten i sin helhet finns på Fram^s hemsida investors.wearefram.com samt bifogad i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2021 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Max Bergman, VD

Telefon: +84-70 724 6216

E-post: max.bergman@wearefram.com

Niklas Berglund, CFO & Deputy CEO

Telefon: +46 72 509 31 17

E-post: niklas.berglund@wearefram.com

Certified Adviser

SKMG, +46 11 32 30 732, ca@skmg.se är bolagets Certified Advisor

Kort om Fram^

Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted