Fram Skandinavien AB (publ) offentliggör delårsrapport januari - mars 2021

Sammanfattning av kvartalet

Förlusten för årets första kvartal halverades till följd av de tidigare kommunicerade kostnadseffektiviseringarna samt gruppens underliggande omsättningstillväxt. Periodens resultat uppgick till -2 877 TSEK (-5 662 TSEK) och gruppens justerade EBIT-marginal blev -29% (-79%). Under de fyra senaste kvartalen har Fram^ fortsatt att effektivisera organisationen och förbättra gruppens resultat. Per Q1 2021 kommer affärsområdet Venture Building byta namn till Digital Brands för att bättre reflektera Fram^s långsiktiga investeringshorisont samt operationella engagemang i sina dotterbolag.

Omsättningen fortsatte att växa med +18% jämfört med motsvarande kvartal föregående år (+35% i lokal valuta) - tillväxten drivs främst av gruppens Digital Brands . Området Digital Brands växte med +32% (+52% i lokal valuta) jämfört med första kvartalet 2020 och Standing Teams växte med +5% (+19% i lokal valuta) jämfört med samma period föregående år.

Under första kvartalet infaller det vietnamesiska nyåret vilket har en betydande påverkan på verksamheten. Under ca. tre veckor i februari påverkas landets kommersiella aktivitet avsevärt och gruppens Digital Brands upplevde, i linje med förväntan, en betydande nedgång i försäljning och orderingång innan, under och strax efter nyårsfirandet. I samband med nyårsfirandet drabbades även landet av ett antal mindre coronautbrott, vilket ytterligare dämpade den generella kommersiella aktiviteten i Vietnam samt efterfrågan på Digital Brands tjänster.

Per sista mars uppgick kassan till 25,6 MSEK. Fram^ avser att framförallt använda dessa likvida medel för tilläggsinvesteringar inom Digital Brands enligt tidigare kommunicerad plan.

Rapporten i sin helhet finns på Fram^s hemsida investors.wearefram.com samt bifogad i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2021 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Max Bergman, VD

Telefon: +84-70 724 6216

E-post: [email protected]

Niklas Berglund, CFO & Deputy CEO

Telefon: +46 72 509 31 17

E-post: [email protected]

Certified Adviser

SKMG, +46 11 32 30 732, [email protected]

Kort om Fram^

Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted