Fram Skandinavien AB ingår avtal om sammanslagning av Marry.vn och Vdes.vn, NAV ökar med ca. 3,1 SEK per aktie

Fram Skandinavien AB (publ) meddelar att bolaget idag tecknat avtal om sammanslagning av Marry.vn och branschkollegan, VDES.vn. Båda bolagen tillhandahåller och driver digitala marknadsplatser för bröllop och andra typer av events, samt tillhörande service och produkter i Vietnam. Det sammanslagna holdingbolaget kommer att verka under namnet Liven Technology Pte Ltd och vara registrerat i Singapore.

 

I direkt samband med sammanslagningen kommer Liven Technology att stänga en bryggfinansieringsrunda genom att ge ut nya aktier till ett värde om ca. 1,5 MSEK. Bryggfinansieringen sker till en värdering av det sammanslagna bolaget om ca. 32 MSEK post-money. Fram Skandinavien kommer att investera ca 750 TSEK i bryggfinansieringen och VDES befintliga aktieägare kommer att investera de återstående 750 TSEK. Efter sammanslagningen och bryggfinansieringen kommer Fram Skandinavien att äga ca. 35% av Liven Technology (fully diluted basis). Detta utgör ett värde om ca. 11,2 MSEK för Fram Skandinaviens aktieägare, motsvarande ett utökat substansvärde (NAV) om ca. +3,1 SEK per FRAMB-aktie (dvs. ca. +9% jämfört med stängningskursen den 14 juni 2022).

 

"Vi har sedan en tid kommunicerat att vi inte sett att värdet hos en handfull av våra innehav - Nordic Coder, Wowmelo och Marry.vn - kunnat realiseras fullt ut i nuvarande konstellationer. Därav har vi under en tid lagt arbete och fokus på att utveckla nya värdeskapande ägarkonstellationer för dessa innehav. Vi är nu glada att kunna presentera resultatet av detta arbete i form av dagens sammanslagning med VDES. Vi går nu samman med en ledande branschkollega med ett starkt lokalt management team - vi ser stor potential i att tillsammans bygga en tydligt ledande vietnamesisk spelare inom digitala marknadsplatser för bröllop och events.", säger Christopher Beselin.

 

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Bequoted.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christopher Beselin, styrelseledamot & tf VD

Telefon: +84-34-71273 14

E-post: [email protected]

 

 Son Ngo, Finansdirektör

Telefon: +84-91-8157680

E-post: [email protected]

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG), +46 11 32 30 732, [email protected]

Kort om VDES

Virtual Desire Events JSC (VDES) driver den digitala marknadsplatsen Vdes.vn i Vietnam. Bolaget tillhandahåller lokaler, övriga tjänster och produkter relaterade till events, upplevelser och bröllop online. Bolaget drivs av huvudägaren, Nguyen Thi Xuan Ngoc, med lång erfarenhet inom events samt från ledande internationella aktörer inom hotell i Vietnam.

 

Kort om Fram^

Fram^ är ett listat investmentbolag som fokuserar på investeringar inom digital consumer, blockchain och övrig tech i Sydostasien. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, Boston Consulting Group, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader.

Rättelse: Styrelseledamöterna Christopher Beselin och Philip Lindqvist ökar sina innehav i Fram Skandinavien

Rättelsen hänförs till felaktig referens till Marknadsmissbruksförordningen (MAR) som nu tagits bort i detta pressmeddelande.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted