Fram^ ökar sin ägarandel i Carmudi Vietnam från 67% till 82,6%

Fram Skandinavien AB (Bolaget) meddelar att bolaget utökat sin ägarandel i Carmudi Vietnam genom en kvittningsemission där Fram Skandinavien AB kvittat skuld som uppkommit i form av operationell finansiering till Carmudi Vietnam under tidigare perioder.

Med de substansvärdesberäkningar som publicerades i Q4-rapporten som bas, motsvarar dagens ökning av ägandet i Carmudi en ökning om ca. 26 MSEK i substansvärde (eller +7 SEK substansvärde per FRAMB aktie). Ökningen medför ingen skyldighet för Bolaget att bidra med ytterligare kapitalinjektion i Carmudi Vietnam framgent, utan utgör istället enbart en konvertering av tidigare upparbetad operationell finansiering.

 

"Det känns bra att kunna utöka ägande i vårt mest framgångsrika dotterbolag. Vidare skapar detta utrymme för oss att utöka nyckelpersoners ägande i bolaget - något vi kommunicerat att vi ser som avgörande under en längre tid.", säger Christopher Beselin

 

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Bequoted.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christopher Beselin, styrelseledamot & tf VD

Telefon: +84-34-71273 14

E-post: [email protected]

 

Son Ngo, Finansdirektör

Telefon: +84-91-8157680

E-post: [email protected]

 

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG), +46 11 32 30 732, [email protected]

Kort om Carmudi Vietnam

Carmudi är en ledande online-plattform för bilauktioner, bilannonser och media i Vietnam.

 

Kort om Fram^

Fram^ är ett listat investmentbolag som fokuserar på investeringar inom digital consumer, blockchain och övrig tech i Sydostasien. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. 


Rättelse: Styrelseledamöterna Christopher Beselin och Philip Lindqvist ökar sina innehav i Fram Skandinavien

Rättelsen hänförs till felaktig referens till Marknadsmissbruksförordningen (MAR) som nu tagits bort i detta pressmeddelande.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted