Fram^ expanderar den digitala utbildningsplattformen, Lasluz, till Thailand

Investeringskommittén i Fram Skandinavien AB ("Fram^") har under en tid utvärderat expansion av existerande affärsmodeller till nya marknader i Sydostasien och har idag beslutat att expandera Lasluz till Thailand. Lasluz är en affärsmodell som matchar unga elever med marknadens bästa privatlärare inom både akademiska och praktiska ämnen. Eftersom många grundläggande strukturer i utbildningsmarknaden i Thailand till stor del liknar de i Vietnam, ser Fram^ starka fundament för en geografisk expansion in i landet. Produkter och processer som idag används på den vietnamesiska marknaden kommer att kunna nyttjas i expansionen till Thailand.

Även i ett bredare perspektiv är Thailand en intressant marknad. Totalt bor det ca. 68 miljoner invånare i landet och den ekonomiska utvecklingen har varit stark med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om ca. 6% under det senaste decenniet. Den genomsnittliga inkomstnivån och köpkraften per invånare är också betydligt högre än i Vietnam. BNP per capita i Thailand är ca. 7 600 USD, vilket är nästan tre gånger högre än Vietnam (enligt IMF, 2018). Dessutom har flera digitala betalningstjänster etablerats i Thailand, vilket kommer att underlätta den annars relativt manuella och tidskrävande hanteringen av kontanter i samband med affärsmodeller som Lasluz.

"Expansion av en existerande affärsmodell till en ny marknad i Sydostasien ger inte bara Fram^ och våra aktieägare en större exponering mot de 650 miljoner människorna i regionen. Det visar även att många av våra modeller är väl lämpade för export, givet den förhållandevis låga nivån av konkurrens. En av Lasluz styrkor, som affärsmodell betraktat, är också att om den lanseras korrekt kommer man mycket snabbt till de första intäkterna.", säger Max Bergman, VD för Fram^.

Investeringskommittén i Fram^ tittar på en rad faktorer som en del av beslutsunderlaget där skalbarhet, lönsamhet samt expansionspotential är några av nyckelparametrarna. Inför investeringsbeslutet tas även relevanta "peers" in i analysen där modellens kortsiktiga och långsiktiga potential empiriskt kan bekräftas. Ett relevant jämförelsebolag är kinesiska "Zhangmen" (startades 2014 och nådde en omsättning på över 1,3 miljarder SEK for 2017). Den nya verksamheten kommer att ha ett moderbolag i Sverige och ett operativt dotterbolag i Thailand. Det nya bolaget kommer att utnyttja material och processer som byggts upp av Lasluz Vietnam.

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 08:00 CET.

Stockholm den 28 juni 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta

Max Bergman, VD
Telefon: +84 70 724 6216
E-post: [email protected]

Niklas Berglund, CFO & Investor Relations-ansvarig
Telefon: +46 72 509 31 17
E-post: [email protected]

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550, [email protected]

Kort om Fram^

Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Nerladdningsbara filer
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted