Fram byter likviditetsgarant

Fram Skandinavien AB ("Fram" eller "Bolaget") kommer, med start från den 9 augusti att byta likviditetsgarant till Lago Kapital Ltd ("Lago"). Lago kommer att säkerställa möjligheten att handla i Frams aktie genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. Detta är i enlighet med NASDAQ First Norths regelverk kring likviditetsgaranti och det innebär rent konkret att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande 15 000 kr med en spread om maximalt 4% mellan köp och säljkurs. Syftet med en likviditetsgaranti är att säkerställa likviditet i aktien och att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs under pågående handel. Ändringen av likviditetsgarant är ett led i Bolagets kontinuerliga arbete med att minimera löpande kostnader.

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 augusti 2019 kl. 08:00 CEST.

Stockholm den 8 augusti 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +84-70 724 6216
E-post: [email protected]

Niklas Berglund, CFO & Investor Relations ansvarig
Telefon: +46 72 509 31 17
E-post: [email protected]

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550, [email protected] 

Kort om Fram^
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted