DragonLend tecknar term sheet med ledande fintech-finansiär i Sydostasien om ytterligare kreditlina om ca. 11 MSEK

Fram Skandinavien AB (publ) meddelar att bolagets dotterbolag DragonLend har tecknat ett term sheet med det Singapore-baserade fintech-bolaget, Aspire, om att finansiera DragonLends lånebok med ytterligare ca. 11 MSEK (1,20 MUSD) i en drawdown-struktur (d.v.s en struktur där krediten kan utnyttjas successivt efter behov). 

"Vi är verkligen glada över den här finansieringen från Aspire, särskilt eftersom de fokuserar på att arbeta med de snabbast växande tech-bolagen i regionen. Inom DragonLends segment ser vi fortsatt hälsosamt och starkt lånebehov från små lönsamma bolag som är i behov av rörelsekapital. Även under ett förhållandevis oförutsägbart år som 2021 lyckades DragonLend både växa och attrahera nya betydande investerare. Nu ser vi med tillförsikt fram emot ett år där förhoppningsvis 'lockdowns' ligger helt och hållet bakom oss, givet en fullt vaccinerad vuxen lokal befolkning och en lokal vietnamesisk ekonomi som fortsätter att utvecklas starkt m.h.a sina underliggande långsiktiga tillväxtmotorer.", säger Max Bergman, VD för Fram^ Fintech.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christopher Beselin, styrelseledamot & tf VD

Telefon: +84-34-71273 14

E-post: [email protected]

Son Ngo, Finansdirektör

Telefon: +84-91-8157680

E-post: [email protected]

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG), +46 11 32 30 732, [email protected]

Kort om Aspire

Aspire är ett Singaporianskt fintech-bolag med verksamhet i flera länder i Sydostasien. Aspire erbjuder tech-bolag en helhetslösning för den löpande finansfunktionen samt tillväxtkapital. Från starten 2017 har bolaget gått från att initialt enkom fokusera på kreditgivning, till att numera erbjuda en mer "all-in-one" mjukvarulösning (jmfr. "SaaS") som komplement till finansiering. Bland Aspires investerare finns de välkända VC-bolagen från Silicon Valley, t.ex. Sequoia och Y Combinator, men även Thailands ledande kommersiella bank, KBank. 

Kort om Fram^

Fram^ är ett listat investmentbolag som fokuserar på investeringar inom digital consumer, blockchain och övrig tech i Sydostasien. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. 


Rättelse: Styrelseledamöterna Christopher Beselin och Philip Lindqvist ökar sina innehav i Fram Skandinavien

Rättelsen hänförs till felaktig referens till Marknadsmissbruksförordningen (MAR) som nu tagits bort i detta pressmeddelande.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted