Christopher Beselin, styrelseordförande i Fram^, ökar sitt ägande i bolaget

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, den 4 augusti 2021, kl. 08:00 CEST.

Christopher Beselin, styrelseordförande i Fram^, ökar sitt ägande i bolaget

Den 2-3:e augusti ökade Christopher Beselin, styrelseordförande i Fram^, sitt ägande i bolaget genom förvärv av B-aktier över Nasdaq First North. Totalt förvärvades 6 500 B-aktier till ett värde om ca. 210 TSEK. Efter förvärvet äger Christopher Beselin 57 750 A-aktier och 978 354 B-aktier, vilket motsvarar 37,63% av rösterna (tidigare 37,47%), genom sitt holdingbolag Norsel Industries.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 augusti 2021 kl. 08:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Max Bergman, VD

Telefon: +84-70 724 6216

E-post: [email protected]

Niklas Berglund, CFO & ansvarig för investerarrelationer

Telefon: +46 72 509 31 17

E-post: [email protected]

Certified Adviser

SKMG, +46 11 32 30 732, [email protected]

Kort om Fram^

Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted