Altaal-X investerar i Fram^s dotterbolag DragonLend

Fram Skandinavien AB (publ) meddelar att bolagets dotterbolag "DragonLend" (Fram Venture 7 AB) har ingått avtal om en kapitalanskaffning från det svenska investeringsbolaget, Altaal. I ett första steg kommer Altaal att investera 10 MSEK i en kombination av nyemitterade stam- och preferensaktier i DragonLend. 80% av kapitalet kommer att allokeras direkt till att ge ut kredit till DragonLends kunder i Vietnam, varför det via preferensaktierna ger en fast avkastning till Altaal. Resterande kapital investeras i utvecklingen av DragonLends löpande verksamhet. Efter finansieringsrundan kommer Altaal att äga ca. 5% av Fram Venture 7 AB. Kapitalanskaffningen sker på en värdering av DragonLend om ca. 40 MSEK och ger Altaal en möjlighet att investera ytterligare 30 MSEK under en 12 månaders period avseende både stam- och preferensaktier.

Investeringen faller inom ramen för Altaals teknologi-fokuserade plattform, Altaal-X, som gör investeringar i skalbara digitala bolag verksamma inom Prop- och FinTech. DragonLend passar således väl in på dessa kriterier då bolagets affärsmodell ger lönsamma vietnamesiska småföretagare effektiv tillgång till finansiering som annars ofta skulle ha nekats av den traditionella banksektorn.

"Vi har under en tid byggt upp en robust plattform och process i DragonLend för låneansökningar och kreditanalys, med mycket låga kreditförluster som följd, även under ett år som 2020/21 med Covid-19 ständigt närvarande. Därför är det fantastiskt kul att få välkomna Altaal som investerare. Med denna kapitalisering kan vi hjälpa till att finansiera ännu fler små och medelstora vietnamesiska bolag med sunda affärsrörelser, men även stärka upp DragonLends team, teknologi och produktportfölj.", säger Max Bergman, VD för Fram^.

"Vietnam är idag en av de mest lovande ekonomierna och vi är glada att kunna stötta Fram^ med att fortsatt bygga en teknologi-driven låneplattform för vietnamesiska småföretagare som i dagsläget har svårigheter att erhålla finansiering från det traditionella banksystemet.", säger Henrik Schmidt, grundare av Altaal.

Om Altaal

Altaal är ett svenskt investeringsbolag som fokuserar på kassaflödesdrivna strategier ankrade i reala tillgångar där det går att göra positiv skillnad för samhället som helhet. Inom ramen för Altaal-X investerar Altaal i mindre teknikbolag som fokuserar på branscherna fastighet, utlåning och försäkring.

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 augusti 2021 kl. 08:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Max Bergman, VD

Telefon: +84-70 724 6216

E-post: [email protected]

Niklas Berglund, CFO & ansvarig för investerarrelationer

Telefon: +46 72 509 31 17

E-post: [email protected]

Certified Adviser

SKMG, +46 11 32 30 732, [email protected]

Kort om Fram^

Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Digital Brands samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Rättelse: Styrelseledamöterna Christopher Beselin och Philip Lindqvist ökar sina innehav i Fram Skandinavien

Rättelsen hänförs till felaktig referens till Marknadsmissbruksförordningen (MAR) som nu tagits bort i detta pressmeddelande.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted