Välkommen till investerarträff i Fram Skandinavien

Kom och träffa Fram Skandinavien AB's grundare och styrelseordförande, Christopher Brinkeborn Beselin, när han berättar om bolagets resa, hur bolaget avser att utveckla "Venture buildern" samt de bolag som redan startas inom den (bl.a. Carmudi.vn som är en motsvarighet till Blocket Bil med fokus på Vietnams ca 100 miljoner konsumenter).


Fram^ slutför förvärvet av Carmudi Vietnam

I enlighet med pressmeddelande den 17 november 2017 meddelas nu att förvärvet av Carmudi Vietnam har genomförts enligt plan.


Investeringskommittén i Fram^ har fattat investeringsbeslut om att starta en online marketplace för försäkring & finansiella konsumentprodukter i fjärde kvartalet av 2017

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^" eller "Bolaget") inleder arbetet med att bygga en online marketplace i Vietnam som kommer att förmedla främst försäkrings- och finansiella produkter riktade mot konsumenter. Affärsmodellen uppfyller de strikta kriterier som investeringskommittén upprättat och blir efter förvärvet av Carmudi Vietnam Fram^s andra investering under fjärde kvartalet.


Fram^ ingår avtal om förvärv ledande vietnamesisk car classifieds platform, Carmudi Vietnam

  • FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^" eller "Bolaget") tecknar inom ramen för affärsområdet Venture Building avtal med Car Classifieds Frontier S.C.Sp ("Carmudi Group") om att förvärva samtliga aktier i Car Classifieds Vietnam S.C.Sp, som i sin tur äger 95% av aktierna i det vietnamesiska bolaget, Car Classifieds Ltd ("Carmudi Vietnam"). Resterande 5% av bolaget ägs av en privatperson i Vietnam.
  • Köpeskillingen uppgår till 50 000 USD (ca. 418 000 SEK), exklusive transaktionskostnader och finansieras genom erläggande av kontant likvid.
  • Affären ger Fram^ bland annat rättigheterna till varumärket Carmudi i Vietnam, domänen carmudi.vn, dess befintliga trafik, upparbetade kundrelationer, samt en första licens att bedriva e-handel i form av "marketplace" i Vietnam. Carmudi.vn hade under september 2017 ca 1,1 miljoner organiska pageviews.
  • Affären är villkorad av att säljaren konverterar alla de lån som givits till Car Classifieds Vietnam S.C.Sp samt Carmudi Vietnam till eget kapital, vilket innebär att Carmudi Vietnam blir skuldfritt vid tillträdet. Konverteringen förväntas slutföras inom 30 - 60 dagar. Tillträde sker 2017-11-17.

Fram^ tecknar samarbetsavtal med 3top om att utveckla sydkoreanska Lottes e-handelsplattform

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^" eller "Bolaget") tecknar inom ramen för affärsområdet Standing Teams ett avtal värt cirka 6 968 900 000 VND (motsvarande cirka 2 509 TSEK1, eller ca 31 % av Fram^s rapporterade helårsomsättning för 2016).


Fram Skandinavien AB (publ) offentliggör delårsrapport 2017-01-01 till 2017-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Fördubblad tillväxttakt och kraftigt ökande lönsamhet

Kvartalet

  • Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 2 981 TSEK (2 025 TSEK) motsvarande en tillväxt om 47%.
  • EBIT för det tredje kvartalet uppgick till 817 TSEK (128 TSEK) före jämförelsestörande poster vilket motsvarar en EBIT-marginal på över 27%. Detta framförallt drivet av högre beläggningsgrad på overhead-resurser samt övrigt förbättrad lönsamhet i Standing Teams.
  • Arbetet med affärsområdet Venture Building fortsätter enligt plan och efter en intensiv period för både ledningsgrupp och investeringskommittén förväntar sig Bolaget kunna publicera första venture-lanseringen under det fjärde kvartalet.

Perioden januari till september

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 7 912 TSEK (5 843), en ökning med 35 % jämfört med samma period föregående år.
  • Den starka lönsamhetsutvecklingen i kvartal 3 lyfter lönsamheten för hela niomånadersperioden tillbaka till en bit över 12% EBIT-marginal (12,2%) före jämförelsestörande poster.

Fram Skandinavien godkända för handel på Nasdaq First North - Första dag för handel är den 12 oktober

FRAM SKANDINAVIEN ("Fram^" eller "Bolaget") har idag erhållit godkännande för listning på Nasdaq First North. Första handelsdag är torsdagen den 12 oktober 2017. Aktien kommer att handlas under kortnamnet FRAM med ISIN-kod SE0010296269. Fram^s bolagsbeskrivning publiceras idag på Bolagets hemsida www.wearefram.com, samt Mangold Fondkommission hemsida www.mangold.se.


Fram Skandinaviens erbjudande tecknades till 145,8 MSEK vilket motsvarar 748 procent av erbjudandet

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.Fram Skandinavien offentliggör investeringsmemorandum med anledning av nyemission riktad till allmänheten i samband med dess planerade listning på Nasdaq First North

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted