Fram Skandinavien godkända för handel på Nasdaq First North - Första dag för handel är den 12 oktober

FRAM SKANDINAVIEN ("Fram^" eller "Bolaget") har idag erhållit godkännande för listning på Nasdaq First North. Första handelsdag är torsdagen den 12 oktober 2017. Aktien kommer att handlas under kortnamnet FRAM med ISIN-kod SE0010296269. Fram^s bolagsbeskrivning publiceras idag på Bolagets hemsida www.wearefram.com, samt Mangold Fondkommission hemsida www.mangold.se.


Fram Skandinaviens erbjudande tecknades till 145,8 MSEK vilket motsvarar 748 procent av erbjudandet

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.Fram Skandinavien offentliggör investeringsmemorandum med anledning av nyemission riktad till allmänheten i samband med dess planerade listning på Nasdaq First North

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted