Fosielund Holding AB förlänger acceptfristen i tidigare offentliggjort budpliktserbjudande till aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) till den 15 februari 2022

Fosielund Holding AB ("Fosielund Holding") lämnade den 13 januari 2022 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) ("Hövding") enligt reglerna om budplikt ("Erbjudandet"). Fosielund Holding meddelar idag att acceptfristen för Erbjudandet förlängs till den 15 februari 2022.


Fosielund Holding AB offentliggör erbjudandehandling avseende budpliktserbjudande till aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ)

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.Fosielund Holding AB förvärvar aktier i Hövding Sverige AB (publ) och meddelar avsikt att fullfölja sin budplikt

Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt uppköpserbjudande eller annars ett erbjudande om att förvärva aktier.

Fosielund Holding AB förvärvar aktier i Hövding Sverige AB (publ) och utlöser därmed budplikt. Fosielund Holding AB avser att fullfölja sin budplikt och att erbjuda 21 kronor kontant för varje utestående aktie i Hövding Sverige AB (publ).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted