Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport Q3 2022

Perioden januari - september 2022

 • Koncernens intäkter uppgick till 5 119 (5 384) TEUR
 • Driftnettot uppgick till 4 109 (4 512) TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 80,27 (83,80) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 2 758 (3 147) TEUR
 • Periodens resultat uppgick till 3 873 (5 276) TEUR
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 310 (2 493) TEUR
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2022-09-30 till 136 000 (134 000) TEUR
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,36 (4,79) ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 57,35 (58,21) %
 • NRV per aktie uppgick till 10,80 (10,83) EUR

Kvartalet juli - september 2022

 • Koncerns intäkter uppgick till 1 746 (1 791) TEUR
 • Driftnettot uppgick till 1 415 (1 515) TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 81,04 (84,59) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 940 (1 071) TEUR
 • Periodens resultat uppgick till 700 (2 885) TEUR
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 (-225) TEUR
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2022-09-30 till 136 000 (134 000) TEUR
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,41 (4,82) ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 57,35 (58,21) %
 • NRV per aktie uppgick till 10,80 (10,83) EUR

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB
+46 (0) 8 402 51 05
[email protected]

John Malmström, verkställande direktör, Fleming Properties AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84
[email protected]

Fleming Properties AB i korthet
Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger en kontorsbyggnad i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fleming Properties AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 november 2022. För mer information gällande Fleming Properties AB, vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q3 2022


Delårsrapport Q2 2022


Interim report Q2 2022


Delårsrapport Q1 2022


Årsredovisning 2021


Year-end report 2021


Bokslutskommuniké 2021


Interim report Q3 2021


Delårsrapport Q3 2021


Interim report Q2 2021


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted