Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Fleming Properties AB - Delårsrapport Q3 2022

Perioden januari - september 2022

 • Koncernens intäkter uppgick till 5 119 (5 384) TEUR
 • Driftnettot uppgick till 4 109 (4 512) TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 80,27 (83,80) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 2 758 (3 147) TEUR
 • Periodens resultat uppgick till 3 873 (5 276) TEUR
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 310 (2 493) TEUR
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2022-09-30 till 136 000 (134 000) TEUR
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,36 (4,79) ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 57,35 (58,21) %
 • NRV per aktie uppgick till 10,80 (10,83) EUR

Kvartalet juli - september 2022

 • Koncerns intäkter uppgick till 1 746 (1 791) TEUR
 • Driftnettot uppgick till 1 415 (1 515) TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 81,04 (84,59) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 940 (1 071) TEUR
 • Periodens resultat uppgick till 700 (2 885) TEUR
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 (-225) TEUR
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2022-09-30 till 136 000 (134 000) TEUR
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,41 (4,82) ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 57,35 (58,21) %
 • NRV per aktie uppgick till 10,80 (10,83) EUR

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB
+46 (0) 8 402 51 05
[email protected]

John Malmström, verkställande direktör, Fleming Properties AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84
[email protected]

Fleming Properties AB i korthet
Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger en kontorsbyggnad i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fleming Properties AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 november 2022. För mer information gällande Fleming Properties AB, vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com

Nerladdningsbara filer


Kallelse till årsstämma i Fleming Properties AB

Aktieägarna i Fleming Properties AB org. nr. 559207-9544 kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 29 mars 2022 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted