Fleming Properties AB Bokslutskommuniké 2020

Fjärde kvartalet oktober - december 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 764 TEUR (1 568 TEUR)
 • Driftnettot uppgick till 1 460 TEUR (1 363 TEUR), vilket resulterade i en överskottsgrad på 82,77 % (86,92 %)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 979 TEUR (900 TEUR)
 • Periodens resultat uppgick till 972 TEUR (2 091 TEUR)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 938 TEUR (-1 562 TEUR)
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2020-12-31 till 131 000 TEUR (130 000 TEUR)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,03 ggr (4,62 ggr)
 • Belåningsgraden uppgick till 59,54 % (59,66 %)
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 10,02 EUR (9,94 EUR)

Perioden januari - december 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 7 132 TEUR (1 568 TEUR)
 • Driftnettot uppgick till 6 071 TEUR (1 363 TEUR), vilket resulterade i en överskottsgrad på 85,12 % (86,92 %)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 332 TEUR (900 TEUR)
 • Periodens resultat uppgick till 3 638 TEUR (2 091 TEUR)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9 011 TEUR (-1 562 TEUR)
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2020-12-31 till 131 000 TEUR (130 000 TEUR)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,45 ggr (4,62 ggr)
 • Belåningsgraden uppgick till 59,54 % (59,66 %)
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 10,02 EUR (9,94 EUR)

(Fastigheterna förvärvades 9 oktober 2019 varpå jämförelsetalen för 2019 helår och Q4 2019 är identiska.)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB (publ)

+46 (0) 8 402 51 05

[email protected]

John Malmström, Verkställande direktör, Fleming Properties AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

[email protected]

Fleming Properties AB (publ) i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger ett modernt kontorskomplex i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrnings-bar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 92,4 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fleming Properties AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021.

För mer information gällande Fleming Properties AB (publ), vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com

Uppdatering av kallelse till årsstämma

Kallelsen till årsstämma i Fleming Properties AB (publ) som offentliggjordes den 25 februari 2021 rättas på så sätt att sista dag för anmälan om deltagande på stämman ska göras senast den 24 mars 2021, och inte den 23 mars 2021 som tidigare angavs. Den justerade kallelsen framgår nedan.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted