Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2018

STABIL INLEDNING PÅ ÅRET

Finansiell utveckling januari - mars 2018

 • Orderingången minskade med 2 % till 56,3 mkr (57,2 mkr)
 • Orderstocken ökade med 3 % under kvartalet till 44,6 mkr (43,5 mkr)
 • Omsättningen ökade med 26 % till 55,3 mkr (43,8 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,9 mkr (2,0 mkr)
 • Resultat per aktie blev 0,82 kr (0,25 kr)

Årsredovisning 2017


Kallelse till årsstämma i Firefly AB (publ)

Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 2 maj 2018 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm.


Bokslutskommuniké 2017

STARK AVSLUTNING PÅ ÅRET, HÖJD UTDELNING FÖRESLÅS

Finansiell utveckling oktober - december 2017

 • Orderingången ökade med 15 % till 60,6 mkr (52,6 mkr)
 • Orderstocken ökade med 9 % under kvartalet till 43,5 mkr (39,8 mkr)
 • Omsättningen ökade med 28 % till 56,5 mkr (44,3 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,1 mkr (-0,6 mkr)
 • Resultat per aktie 0,76 kr (-0,08 kr)

Finansiell utveckling januari - december 2017

 • Orderingången ökade med 25 % till 214,4 mkr (170,9 mkr)
 • Orderstocken ökade med 22 % till 43,5 mkr jämfört med föregående år (35,8 mkr)
 • Omsättningen ökade med 22 % till 207,7 mkr (169,9 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,3 mkr (5,4 mkr)
 • Resultat per aktie 2,34 kr (0,77 kr)
 • Utdelning föreslås med 1,40 kr per aktie (1,20 kr)

Delårsrapport januari - september 2017

Kraftig förbättring av omsättning och resultat

Finansiell utveckling juli - september 2017

 • Orderingången ökade med 47 % till 45,0 mkr (30,6 mkr)
 • Orderstocken minskade med 22 % under kvartalet till 39,8 mkr (51,2 mkr)
 • Omsättningen ökade med 56 % till 56,6 mkr (36,3 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,2 mkr (0,8 mkr)
 • Resultat per aktie 1,05 kr (0,12 kr)

Finansiell utveckling januari - september 2017

 • Orderingången ökade med 30 % till 153,8 mkr (118,3 mkr)
 • Orderstocken ökade med 48 % till 39,8 mkr jämfört med föregående år (26,9 mkr)
 • Omsättningen ökade med 20 % till 151,2 mkr (125,6 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,2 mkr (6,0 mkr)
 • Resultat per aktie 1,58 kr (0,85 kr)

Delårsrapport januari - juni 2017

FORTSATT GOD TILLVÄXT I ORDERINGÅNGEN

Finansiell utveckling april - juni 2017
Orderingången ökade med 23 % till 51,6 mkr (42,0 mkr)
Orderstocken ökade med 1 % under kvartalet till 51,2 mkr (50,6 mkr)
Omsättningen ökade med 5 % till 50,8 mkr (48,2 mkr)
Rörelseresultatet uppgick till 2,0 mkr (3,0 mkr)
Resultat per aktie blev 0,28 kr (0,44 kr)

Finansiell utveckling januari - juni 2017
Orderingången ökade med 24 % till 108,8 mkr (87,7 mkr)
Orderstocken ökade med 54 % till 51,2 mkr jämfört med föregående år (33,2 mkr)
Omsättningen ökade med 6 % till 94,6 mkr (89,3 mkr)
Rörelseresultatet uppgick till 4,0 mkr (5,2 mkr)
Resultat per aktie blev 0,53 kr (0,73 kr)


Kommuniké från årsstämma

Vid gårdagens årsstämma i Firefly AB (publ) fastställdes styrelsens förslag till utdelning på 1,20 kr per aktie, totalt 7 201 680 kr och att resterande förfogande stående vinstmedel, 27 938 496 kr, skall överföras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 12 maj och utbetalningsdag blir den 17 maj.


Delårsrapport januari - mars 2017

BRA INLEDNING PÅ ÅRET

Finansiell utveckling januari - mars 2017

Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr)

Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet till 50,6 mkr (35,8 mkr)

Omsättningen ökade med 7 % till 43,8 mkr (41,1 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 2,0 mkr (2,2 mkr)

Resultat per aktie blev 0,25 kr (0,30 kr)


Firefly Årsredovisning 2016

Firefly AB (publ) meddelar härmed att årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 har publicerats på bolagets hemsida www.firefly.se.


Kallelse till årsstämma i Firefly

Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2017 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted