Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport Q3 2022

Perioden i sammandrag

2022 juni-september

 • Nettoomsättning 47 965 kSEK (28 957)
 • EBITDA -8 272 kSEK (-8 586)
 • EBITDA, % -17,2 (-29,7)
 • Resultat efter finansiella poster -11 100 kSEK (-9 939)
 • Balansomslutning 249 775 kSEK (120 244)
 • Soliditet, % 76 (73)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,76 SEK (-0,81)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 491 kSEK (-14 677)

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Ferroamp fördubblar produktionen
 • Ferroamp expanderar - tecknar tillverkningsavtal med Kitron
 • Stort intresse för Ferroamp på Elmässan
 • Högt betyg i kundundersökning

Finansiell sammanställning

 

 

 

 

 

kSEK

jul-sep 2022

jul-sep 2021

jan-sep 2022

jan-sep 2021

Helår
2021

Nettoomsättning

47 965

28 957

141 908

88 032

110 218

EBITDA

-8 272

-8 586

-18 818

-24 613

-35 729

EBITDA%

-17%

-30%

-13%

-28%

-32%

Resultat efter finansiella poster

-11 100

-9 939

-25 820

-28 527

-41 102

Balansomslutning

249 775

120 244

249 775

120 244

188 913

Soliditet (%)

76

73

76

73

80

Resultat per aktie, SEK

-0,76

-0,81

-1,83

-2,32

-3,19

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-9 491

-14 677

-25 704

-46 190

-42 065

Vd Krister Werner kommenterar perioden

Ferroamp fortsätter att växa

Nettoomsättningen på 48 miljoner kronor för kvartalet innebär en ökning med 66 procent jämfört med samma kvartal förra året. De traditionellt sett något lugnare sommarmånaderna avseende orderingång följdes av ett september som är den i särklass starkaste månaden i företagets historia. Vi gör vårt näst bästa kvartal någonsin och de tre första kvartalen i år har nettoomsättningen ökat med 61 procent.

Försäljningen ökar i alla segment men det är fortsatt på marknaden för villasystem som ökningen går fortast. Där är beslutsprocesserna kortare och elprisökningarna ger därför ett snabbare genomslag på intresset för energioptimering. Få kan ha missat det ökade intresset för solceller bland villaägare och nyhetssändningarna fylls med exempel på hur privatpersoner blir elproducenter. Därmed växer marknaden för växelriktare och vi plockar dessutom marknadsandelar där. Med smart styrning, likströmsnät och fasbalansering är EnergyHub så mycket mer än en växelriktare och det är glädjande att fler och fler nu ser fördelarna med att framtidssäkra sina elsystem.

Orderboken är extremt god och försäljningen hade kunnat vara ännu högre om den inte begränsats av produktionskapaciteten. Resultatet belastas också av de höga kostnader som orsakas av bristen på komponenter på världsmarknaden. Att företaget ännu inte visar lönsamhet beror dels på att vi prioriterat att lösa dessa problem dels på att produkterna ännu inte är fullt ut industrialiserade.

Vi investerar för tillväxt

Under kvartalet har vi tecknat två avgörande produktionsavtal. Produktionskapaciteten ökar genom ett utökat samarbete med svenska NOTE, som tillverkar den större EnergyHub XL och ett nytt avtal med norska Kitron som ska tillverka det vägghängda systemet EnergyHub Wall. Både NOTE och Kitron är stora globala aktörer och Kitrons tillverkning sker i Polen. Vi har nu totalt fyra olika tillverkare med produktion i Sverige, Polen och Kina.

Bristen på framför allt elektronikkomponenter innebär fortfarande en utmaning och vi bedömer att den kommer att bestå åtminstone första halvåret 2023, men marknadsläget är extremt svårbedömt. Sammarbetena med Note och Kitron ger oss dock tillgång till ytterligare kontakter med globala leverantörer samtidigt som vi förstärkt vår egen inköpsavdelning. Under 2022 har stora investeringar gjorts i detta arbete för att skapa en skalbar och lönsam plattform för fortsatt tillväxt. Detta gör oss också mer flexibla inför framtiden.

Ökad efterfrågan på batterier

En av de tydligaste förändringarna på marknaden är hur intresset för batterisystem ökar. På villasidan har batterier tidigare främst varit för entusiaster men de volatila elpriserna innebär att många nu ser det som en ekonomiskt fördelaktig investering. Enligt Skatteverkets statistik hade privatpersoner redan i juli sökt grönt avdrag för dubbelt så stora investeringar i energilager som under hela förra året. För Ferroamp innebär detta inte bara att batteriförsäljningen ökar utan att batterier nu, vid sidan om solceller, blivit ett draglok i försäljningen av hela EnergyHub-systemet.

Kriget påverkar

Vi ser med stor oro och sorg på utvecklingen av Rysslands krig mot Ukraina och de ofattbara mänskliga tragedier som följer i dess spår. Energi har nu också blivit ett vapen i kriget och vilka följder det kan få för människor och stabiliteten i övriga Europa är ännu oklart. För oss på Ferroamp innebär det samtidigt att vi känner en förstärkt mening i vårt arbete då våra produkter kan ge alla som äger en fastighet möjlighet att ta kontroll över sin elanvändning och sina elkostnader samtidigt som de bidrar till att avlasta det hårt ansträngda elnätet.

Kundperspektivet i fokus

Kundens perspektiv och behov är centralt för oss och den kanske viktigaste siffran från kvartalet kommer inte från räkenskaperna utan från den kundundersökning som vi skickat ut till både slutkunder, återförsäljare och installatörer. I undersökningen svarar hela 73 procent att de starkt skulle rekommendera Ferroamp till andra. Detta är ett kvitto på att vi är på rätt väg på resan mot att systemet ska vara enkelt att köpa, enkelt att installera och enkelt att använda. Resultatet ger oss kraft i vårt fortsatta arbete med att expandera till nya marknader och att utveckla nya tjänster som bidrar till att våra kunder kan delta aktivt i den gröna energiomställningen.

Krister Werner, vd

Detta är sådan information som Ferroamp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2022 klockan 08.00.

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, vd  076-535 86 64
Fredrik Breitung, CFO/IR  070-340 76 79

Delårsrapporten i sin helhet finns att hämta på: https://investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen besök: https://ferroamp.com/

Om Ferroamp Elektronik

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps patenterade EnergyHub är en smart växelriktare som utgör hjärnan i ett intelligent elsystem, där nyttan av solpaneler, elbilsladdning och batterilager kan maximeras. Genom att vara flexibelt och skalbart är systemet framtidssäkert och ger alla som äger en fastighet möjlighet att ta kontroll och aktivt delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps stamaktie handlas under kortnamn FERRO med ISIN-kod SE0012229920.
Ferroamps Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market är G&W Fondkommission,
 +46(0)8-503 00 050, [email protected]. Mer information finns på bolagets hemsida: https://ferroamp.com/

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q3 2022


Interim report Q3 2022


Delårsrapport Q2 2022


Interim report Q2 2022


Interim Report Q1 2022


Delårsrapport Q1 2022


Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké 2021


Year End Report 2021


Delårsrapport Q3 2021


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted