Ferroamp och Integrate Renewables förlänger och fördjupar samarbete

Ferroamp Elektronik AB och Integrate Renewables har ingått ett fördjupat samarbete för att bredare adressera den norska marknaden för innovativa energilösningar.

Norge har flest elbilar i världen och andelen nollutsläppsbilar från nybilsförsäljningen i Norge stod för över 42% 2019. Detta utgör en stor utmaning där Ferroamps erbjudande möjliggör omställningen till smarta och energieffektiva elsystem för att hantera denna tillväxt. Integrate Renewables planerar sälja Ferroampprodukter för över 4,5MSEK på den Norska marknaden 2020.

Thomas Flinskau, VD Integrate Renewables "Vi har under de senaste åren genomfört ett antal större banbrytande projekt med Ferroamp bla Orkdal Folkehelsesenter i Trøndelag och Sola Airport Arena i Stavanger. De största kommunerna i Norge har de siste åren haft ambitiösa miljöplaner med krav på 80%-100% reduktion av lokala utsläpp innan 2030, vilket har accelererat övergången från fossilt bränsle till en utsläppsfri transportsektor, både för bilar, bussar och båtar. Ferroamp har en plattform som passar väldigt bra för energiomställningen som pågår i Norge och vi ser fram emot att även bredda oss mot mindre projekt och den snabbväxande privata marknaden. Integrate Renewables har nyligen lanserat "IRene Kraftcontaineren" - En optimerad mobil container som möjliggör användning av elektriske anläggningsmaskiner på utsläppsfria byggarbetsplatser och där vi utnyttjar Ferroamp system för att säkra effekthantering och effektiv energihantering".

Niclas Wadestig, Sälj och Marknadschef Ferroamp: "Med sin höga andel elbilar går den norska marknaden i bräschen för framtidens lokala elnät. Vi ser här många utmaningar till följd av antalet elbilar, där Ferroamps erbjudande löser problemen till lägsta kostnad.

Integrate Renewables identifierade tidigt värdet i Ferroamps erbjudande och har byggt flera av de största och mest avancerade Ferroamp systemen mot professionella kunder. Med det nya samarbetsavtalet tar vi detta till nästa nivå och kan parallellt börja bearbeta privatmarknaden, där den Norska elbilsboomen sätter elnätet under stor press. "

Stockholm, 2020-04-20

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD Ferroamp Elektronik AB, telefon +46 76 535 86 64
Thomas Flinskau, VD Integrate Renewables, telefon +47 476 83165

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com och www.irenewables.no

Om Ferroamp Elektronik
Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Om Integrate Renewables
Integrate Renewables AS, grundat 2014 och med huvudkontor i Stavanger, är en ledande energi-systemutvecklare i Norge. Företaget består av kompetente och engagerade medarbetare med lång erfarenhet av rådgivning, utveckling, projektering och installation, samt drift, styrning och optimering av tekniska installationer inom förnybar energi och energilagring.

Vi arbetar och projekterar från tidig ide/utvecklingsfas som rådgivare till realisering av projekten där vi leverera kommersiella produkter och tjänster.
Baserat på vår spetskompetens utvecklar vi nya koncept och lösningar för att accelerera övergången mot nollutsläpp. Detta innebär allt från små offgrid paketlösningar till kompletta mikronät för optimerad energihantering och reducera effekttoppar i alla sammanhang och alla byggnader.

Ferroamp flyttar till nya större lokaler i Umami Park

Ferroamp har tecknat ett avtal om nya kontorslokaler med Wallenstam. I april nästa år flyttas huvudkontor och lab till Umami Park i Sundbyberg, ett av Stockholmsregionens nya dynamiska områden.


Ferroamp utser Fredrik Breitung till ny CFO

Ferroamp AB (publ) utser Fredrik Breitung som interim CFO.


Ferroamp genomför en riktad nyemission och tillförs 60 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.


Ferroamp completes a directed share issue, raising proceeds of SEK 60 million

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE WOULD NOT BE IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE. PLEASE SEE IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE.


Ferroamp intends to carry out a directed new share issue

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE WOULD NOT BE IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE. PLEASE SEE IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE.


Ferroamp avser att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.Ferroamp - VD-anförande i samband med årsstämman publicerat

I samband med årsstämman i Ferroamp Elektronik AB den 12 maj har ett förinspelat anförande av vd Krister Werner publicerats.Ferroamp stärker marknadsorganisationen

För att möta en snabbt växande efterfrågan på Ferroamps systemlösningar i Sverige och utomlands har bolaget under våren omorganiserat sälj- och marknadsorganisationen. Tillgängligheten mot kund har breddats genom rekryteringar av nya medarbetare som ökar Ferroamps säljstyrka. Samtidigt har bolagets ledningsgrupp förstärkts med Mattias Stragne, Head of Sales, Sweden, och Robert Gelmanovski, Chief Marketing & Communications Officer.


Ferroamp publicerar årsredovisning för 2021

Ferroamp Elektronik AB har idag publicerat årsredovisning för 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted