Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Charge Amps elbilsladdare nu styrbar med Ferroamps EnergyHub

När allt fler elnätsbolag tar betalt baserat på förbrukningstopparna kan elbilsladdning bli en dyr historia. Genom smart styrning med Ferroamps EnergyHub kan topparna begränsas. Nu är Charge Amps elbilsladdare Halo kompatibel med systemet vilket gör funktionen tillgänglig för fler.

- Genom att elbilsladdaren nu kan kommunicera och interagera med resten av fastighetens elsystem ökar flexibiliteten i systemet. Det gynnar både fastighetsägaren och elsystemet i stort eftersom det begränsar effektuttaget. Ferroamp leder utvecklingen när det gäller att ge fastighetsägare kontroll och möjlighet att delta i den gröna omställningen, säger Robert Gelmanovski, marknads- och kommunikationschef, Ferroamp.

Allt fler elnätsägare inför nu effekttariffer vilket innebär att nätavgiften helt eller delvis sätts efter de timmar då förbrukningen är som högst. En förbrukningstopp uppstår ofta när flera elintensiva apparater i hemmet är i gång och om det sker samtidigt som elbilen laddar för fullt kan det innebära stora konsekvenser för elräkningen.

Ferroamps EnergyHub är en smart växelriktare som utgör hjärnan i ett intelligent elsystem, där nyttan av solpaneler, elbilsladdning och batterilager kan maximeras. Via kommunikationsstandarden OCPP 1.6-J kan EnergyHub styra laddboxen och anpassa hastigheten på laddningen efter fastighetens övriga effektuttag. På så sätt kan toppeffekten och därmed effekttariffen hållas nere. Charge Amps är en svensk laddboxtillverkare och nu har deras populäraste modell, Charge Amps Halo [v158], testats och godkänts av Ferroamp enligt OCPP-standarden. Därmed kan den nu också integreras och styras i EnergyHub-systemet.

Ett EnergyHub-system som installeras tillsammans med en laddbox berättigar till 50 procent skattereduktion i form av grönt avdrag.

- Charge Amps vill bidra till en hållbar och ljus framtid genom att möjliggöra för omställningen till en elektrifierad fordonsflotta i Europa. Därför arbetar vi hela tiden med att göra elbilsladdning mer tillgänglig, intelligent och kostnadseffektiv. Att vår laddbox Charge Amps Halo nu stödjer OCPP-kommunikation är en del av det arbetet och särskilt välkommet i en tid med volatila elpriser. Vi har alltid användarvänligheten i fokus när vi utvecklar våra produkter och med denna intelligenta integrering får användarna full kontroll över sin elförbrukning, Olle Tholander, vd, Charge Amps.

Dessa laddboxar är verifierade tillsammans med EnergyHub OCPP-1.6J implementation
GARO GLB+
CTEK Chargestorm Connected 2
Gruppsol Smart Solar Charger
Wallbox Pulsar Plus (v5.13.11)
Wallbox Copper SB (v5.13.11)
Charge-Amps Halo [v158]

För ytterligare information:
Fredrik Breitung, tf vd, 070 - 340 76 79

Besök: www.ferroamp.com

Om Ferroamp
Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps EnergyHub är en egentutvecklad och patenterad smart växelriktare som utgör hjärnan i ett intelligent elsystem, där nyttan av solpaneler, elbilsladdning och batterilager batterilagring kan maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Ferroamp rekryterar ny utvecklingschef

Ferroamp AB (publ) utser Magnus Lindberg till ny utvecklingschef


Ferroamp går in i 2023 med en rekordhög orderstock om 350 MSEK

Efterfrågan på Ferroamps energioptimeringssystem för fastigheter fortsätter att öka. Inför 2023 har de stora grossister och installatörer som säljer företagets produkter i Sverige redan tecknat ordrar för rekordhöga 350 MSEK som till största delen kommer att levereras under första halvåret.


Ferroamp ser kraftig ökning i efterfrågan på batterilager

Allt fler ser nu möjligheten att lagra energi i batterier. Hos Ferroamp har försäljningen av energilager mångdubblats under året och även hur batterierna används har förändrats.


Charge Amps elbilsladdare nu styrbar med Ferroamps EnergyHub

När allt fler elnätsbolag tar betalt baserat på förbrukningstopparna kan elbilsladdning bli en dyr historia. Genom smart styrning med Ferroamps EnergyHub kan topparna begränsas. Nu är Charge Amps elbilsladdare Halo kompatibel med systemet vilket gör funktionen tillgänglig för fler.


Wallbox elbilsladdare öppnar för Ferroamps smarta styrning

Ferroamps unika lösning för elbilsladdning blir nu tillgänglig för fler. Wallbox elbilsladdare är nu kompatibla med Ferroamps EnergyHub-system och kan därmed bli en del av den energismarta fastigheten.


LEDNINGSFÖRÄNDRINGAR I FERROAMP

Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp") styrelse meddelar härmed att Krister Werner som varit bolagets VD sedan februari 2020 lämnar sin befattning. Fredrik Breitung som idag är bolagets CFO har utsetts till t f VD och kommer att upprätthålla CFO-rollen parallellt med rollen som t f VD fram till dess att en permanent VD är på plats.


Ferroamp AB (publ) - Delårsrapport Kvartal 3 2022

Perioden i sammandrag

2022 juni-september

 • Nettoomsättning 47 965 kSEK (28 957)
 • EBITDA -8 272 kSEK (-8 586)
 • EBITDA, % -17,2 (-29,7)
 • Resultat efter finansiella poster -11 100 kSEK (-9 939)
 • Balansomslutning 249 775 kSEK (120 244)
 • Soliditet, % 76 (73)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,76 SEK (-0,81)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 491 kSEK (-14 677)

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Ferroamp fördubblar produktionen
 • Ferroamp expanderar - tecknar tillverkningsavtal med Kitron
 • Stort intresse för Ferroamp på Elmässan
 • Högt betyg i kundundersökning

FERROAMPS VALBEREDNING UTSEDD INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023

I enlighet med beslut på årsstämman den 12 maj 2022 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets fyra röstmässigt största ägare som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp").


Ferroamp expanderar - tecknar tillverkningsavtal med Kitron

Ferroamp ökar nu produktionstakten ytterligare och har tecknat ett ramavtal med den norska elektroniktillverkaren Kitron om volymproduktion av EnergyHub-systemet för villor. Avtalet är också ett steg på vägen mot kommande internationella lansering.


Ferroamp fördubblar produktionen

För att möta den starka efterfrågan utökar Ferroamp nu sitt samarbete med elektroniktillverkaren NOTE och fördubblar produktionskapaciteten av det patenterade EnergyHub-systemet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted