Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport 3 2022 FastOut Int. AB

VD har ordet


Årets tredje kvartal för FastOut visar fortsatt positiv utveckling, i en omvärld som för många har allt fler orosmoln på himlen. 

Även i branscher i bolagets absoluta närhet, på bostadsmarknaden, syns fortsatta tecken på avmattning i aktiviteten. Vi har lyckats väl med att parera detta men är heller inte opåverkade, trots att vi levererar ett kvartalsbokslut med mestadels positiva förtecken. Jag känner också att vi ligger väl i fas med våra tjänster där videoplattformens utveckling varit snabb och effektiv. 

Perioden juli till september landade nettoomsättningen på 1,9 miljoner kronor, vilket är en förbättring jämfört med motsvarande period förra året då vi omsatte 1,8 miljoner kronor. Även resultatet på 0,4 miljoner kronor är en förbättring jämfört med förra årets nollresultat under tredje kvartalet. Även sett till årets första nio månader har nettoomsättning och resultat förbättrats jämfört med under 2021 - 5,4 jämfört med 5,2 miljoner kronor respektive 0,7 jämfört med 0,1 miljoner kronor. 

FastOuts modell handlar om att erbjuda en unik och komplett plattform för kunderna, men också om ständig utveckling och nya tjänster. Det senaste exemplet är det nyligen kommunicerade partnersamarbetet med SpiderAds, som innebär att videoplattformen nu får ytterligare funktioner och förbättringar för digitala annonskampanjer.

Med respekt för de ekonomiska faktorer som samverkar och skapar oro för många, tror vi ändå att FastOut står starkt med nya tjänster och stabila och trogna kunder.

Håkan Lindgren
Verkställande Direktör
FastOut Int. AB

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 3 2022

Nettoomsättningen uppgick till 1,9 MSEK (1,8)
Totala intäkter uppgick till 2,1 MSEK (1,9)
Rörelseresultatet uppgick till 0,4 MSEK (0,0)
Periodens resultat uppgick till 0,4 MSEK (0,0)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00)

Siffror inom parentes avser kvartal 3 2021

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2022.01.01 - 2022.09.30)

  • FastOuts samarbetspartner och återförsäljare i Norge, Inviso, har tecknat avtal för FastOuts tjänster med OBOS som är en av Nordens största bostadsbyggare. Avtalet med OBOS är det enskilt största hittills på den norska marknaden.

Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022.

FastOut Int. AB
Enebybergsvägen 8

182 36 DANDERYD
http://www.fastout.com/
[email protected]


FastOut tecknar partneravtal med SpiderAds

FastOut går in i ett partnersamarbete med SpiderAds, som erbjuder automatisk annonshantering. 
Årsredovisning 2021

OBOS ny kund i Norge för FastOuts tjänster

FastOuts samarbetspartner och återförsäljare i Norge, Inviso, har landat den största ordern hittills på den norska marknaden.

Det är OBOS, som är en av Nordens största bostadsbyggare, som tecknat avtal för FastOuts tjänster. Ordervärdet uppgår till 462 000 NOK årligen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted