Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 103,85 för oktober 2022

Stockholm den 2 november 2022 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), nedan kallat Fonden, i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic AIF Sweden under Main Regulated, som är en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Fonden offentliggör NAV-kurs för 103,85 för oktober 2022.

Fondens NAV-kurs är satt till 103,85

(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)

Fondens utveckling i procent och NAV-kurs

År

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Årsavkastning

2022

0,40

0,30

0,40

0,40

0,34

0,34

0,38

0,45

0,35

0,43

 

 

3,85

NAV

100,40

100,70

101,10

101,50

101,85

102,20

102,59

103,05

103,41

103,85

 

 

 

2021

0,44

0,51

0,48

0,49

0,48

0,44

0,40

0,48

0,44

0,42

0,42

0,42

5,56

NAV

100,44

100,95

101,43

101,93

102,42

102,87

103,28

103,78

104,24

104,68

105,12

105,56

 

2020

0,36

0,54

0,52

0,51

0,51 

0,47 

 0,51

0,50 

 0,47

 0,52

0,47 

 0,52

6,05

NAV

100,36

100,90

101,42

101,94

 102,46

 102,94

103,46

 103,98

 104,47

 105,01

 105,50

 106,05

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

0,07

0,18

0,24

0,10

0,57

NAV

 

 

 

 

 

 

 

 

100,07

100,25

100,47

100,57

 

Denna information är sådan information som Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 november 2022 kl. 13:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lindblad, VD Fastighetsräntefonden Tessin AB
[email protected]  
www.fastighetsrantefonden.se

Om Fastighetsräntefonden

Fonden vänder sig till privatpersoner och företag som önskar investera i en fond som erbjuder kort- till medelfristig direktutlåning till företag och andra associationsformer med säkerhet i fastighet. Målet är att uppnå en god riskjusterad avkastning utan direkt korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader. Fonden skiljer sig från de flesta andra räntefonder då den framför allt investerar via direktutlåning av sina medel till juridiska personer mot säkerhet i fastighet. Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden ska över tid tillämpa en riskspridningsstrategi i sin portföljsammansättning genom att sprida lånen över bland annat diverse fastighetstyper, löptider, avkastningsnivåer och geografisk anknytning. Fondens mål är att uppnå en hög riskjusterad avkastning, med en nettoavkastning på ca 5-7 procent per år.

Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör avstämningsdag för 2023 och NAV-kurs 104,61 för december 2022

Stockholm den 5 januari 2023 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), nedan kallat Fonden, i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic AIF Sweden under Main Regulated, som är en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM). 

Fonden offentliggör avstämningsdag 2023 och NAV-kurs för december 2022.  


Information om emission och tilldelning FASTIGHETSRÄNTEFONDEN TESSIN AB (publ)

Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) ("Emittenten") emitterar Vinstandelslån i enlighet med gällande Informationsbroschyr och villkor för kapital- och vinstandelslån.


Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 104,16 för november 2022

Stockholm den 5 december 2022 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), nedan kallat Fonden, i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic AIF Sweden under Main Regulated, som är en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Fonden offentliggör NAV-kurs för 104,16 för november 2022.

 

Fondens NAV-kurs är satt till 104,16

(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)


Information om emission och tilldelning FASTIGHETSRÄNTEFONDEN TESSIN AB (publ)

Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) ("Emittenten") emitterar Vinstandelslån i enlighet med gällande Informationsbroschyr och villkor för kapital- och vinstandelslån.


Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 103,85 för oktober 2022

Stockholm den 2 november 2022 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), nedan kallat Fonden, i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic AIF Sweden under Main Regulated, som är en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Fonden offentliggör NAV-kurs för 103,85 för oktober 2022.


Information om emission och tilldelning FASTIGHETSRÄNTEFONDEN TESSIN AB (publ)

Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) ("Emittenten") emitterar Vinstandelslån i enlighet med gällande Informationsbroschyr och villkor för kapital- och vinstandelslån.


Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 103,41 för september 2022

Stockholm den 5 oktober 2022 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), nedan kallat Fonden, i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic AIF Sweden under Main Regulated, som är en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Fonden offentliggör NAV-kurs för 103,41 för september 2022.


Information om emission och tilldelning FASTIGHETSRÄNTEFONDEN TESSIN AB (publ)

Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) ("Emittenten") emitterar Vinstandelslån i enlighet med gällande Informationsbroschyr och villkor för kapital- och vinstandelslån.


Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 103,05 för augusti 2022

Stockholm den 6 september 2022 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), nedan kallat Fonden, i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic AIF Sweden under Main Regulated, som är en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).


Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) -Publicerar delårsrapport för 2022

Stockholm den 31 augusti 2022 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjuds teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic AIF Sweden under Main Regulated, som är en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted