Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 100,07 för september 2019

Stockholm 10 oktober 2019 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Fonden offentliggör NAV-kurs för september 2019. Fondens NAV-kurs är satt till 100,07

(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lindblad, VD Fastighetsräntefonden Tessin AB,
Tel: 073-9997570,
bengt.lindblad@alfakraft.se
www.fastighetsrantefonden.se

Om Fastighetsräntefonden
Fonden vänder sig till privatpersoner och företag som önskar investera i en fond som erbjuder kort- till medelfristig direktutlåning till företag och andra associationsformer med säkerhet i fastighet. Målet är att uppnå en god riskjusterad avkastning utan direkt korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader. Fonden skiljer sig från de flesta andra räntefonder då den framförallt investerar via direktutlåning av sina medel till juridiska personer mot säkerhet i fastighet. Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden ska över tid tillämpa en riskspridningsstrategi i sin portföljsammansättning genom att sprida lånen över bland annat diverse fastighetstyper, löptider, avkastningsnivåer och geografisk anknytning. Fondens mål är att uppnå en hög riskjusterad avkastning, med en nettoavkastning på ca 6-8 procent per år.


Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) offentliggör notering av kapital- och vinstandelslån på NGM

Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), org.nr. 559169-5464 (Fonden) offentliggör notering av kapital- och vinstandelslån på listan Structured Products SE. Handeln med kontraktet startar den 23 september 2019.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär