Exeotech Invest (ETIN) har ingått ett avtal, avsikstförklaring/LOI

I en pressrelease den 9 oktober 2019 meddelade den nya styrelsen, vald den 4 oktober 2019 följande:

"Det absolut viktigaste arbetet i bolaget är att hitta en långsiktig partner med tydlig tillväxtpotential och en stark resultat- och balansräkning som kan skapa ett "nytt" mycket stabilt och långsiktigt bolag".

Exeotech Invest har något som är mycket attraktivt på marknaden, ett stort underskott samt en börsplats. För bolag som har stora vinster och samtidigt har behov av extern finansiering genom att verka i en noterad miljö är detta ett mycket attraktivt alternativ.

Arbetet med att hitta en partner till bolaget är i full gång och vi har stora betydande förhoppningar om att vi skall lyckas hitta en sådan. Lyckas vi med detta blir Exeotech Invest ett helt annat bolag med en stabilitet, förutsägbarhet och ekonomisk styrka som kommer att skapa "riktiga" mervärden för aktieägarna."

Arbetet med att finna en framtida partner har nu resulterat i att bolaget har ingått ett avtal - avsiktsförklaring/LOI med ett bolag som är helt inriktat på fastighetsmarknaden och detta innebär i sammandrag:

  • ETIN köper aktierna i bolaget mot utgivande av reverser.
  • Parterna är överens om att priset för aktierna är 200 mkr vilket fastställs genom en DD
  • Bolaget äger rätt att kvitta sitt lån mot aktier i ETIN genom en kvittningsemission
  • Avtal mellan parterna skall utformas och undertecknas senast den 13 mars 2020
  • Parterna skall sträva efter att affären till fullo skall vara genomförd senast den 30 april 2020
  • ETIN skall innan affären kan genomföras fullt ut ta fram ett årsbokslut för år 2019
  • Det aktuella Bolaget svarar för att kapitalisera upp ETIN, för att betala kortfristiga skulder och samtidigt säkra fortsatt drift och utveckling.

Givet att ovan beskrivna transaktion genomförs fullt ut skapas ett "nytt" mycket starkt bolag som kan agera med kraft på den starka och intressanta fastighetsmarknaden och därigenom skapa betydande mervärden för sina ägare, på ett helt annat sätt än i tidigare verksamhet.

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, olle.anderson@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Nerladdningsbara filerExeotech Invest (ETIN) har ingått ett avtal, avsikstförklaring/LOI

I en pressrelease den 9 oktober 2019 meddelade den nya styrelsen, vald den 4 oktober 2019 följande:

"Det absolut viktigaste arbetet i bolaget är att hitta en långsiktig partner med tydlig tillväxtpotential och en stark resultat- och balansräkning som kan skapa ett "nytt" mycket stabilt och långsiktigt bolag".


ExeoTech handlas på OTC-listan den 14 februari 2020

BQ Broker startar handel i ExeoTechs aktie. ExeoTech har tidigare varit listad på NGM Nordic MTF.


ExeoTech Invest börjar handlas på beQuoteds OTC-lista och förhandlingar har inletts med en eventuell samarbetspartner.

Exeotech Invest AB har slutit ett avtal med beQuoted om handel i bolagets aktier på OTC-listan. Första dag för handel blir fredagen den 14 februari 2020.Kallelse till bolagsstämma 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 27 december 2019, Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34, lokal Skeppet, Stockholm. Registrering till fortsatta stämman börjar kl. 09.30.Kallelse till bolagsstämma 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 22 november 2019 kl. 10.00, c/o IndoKina Ventures, Engelbrektsplan 2 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Registrering till fortsatta stämman börjar kl. 09.30.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted