ExeoTech har genomfört en kvittningsemission om totalt cirka 2,4 MSEK för att bl.a finansiera förvärvet av Österhagenglass och ytterligare förvärv av aktier i Facile & Co

ExeoTech Invest AB ("ExeoTech") har genomfört en riktad kvittningsemission om total 11,8 miljoner aktier till ett värde om cirka 2,4 MSEK. 

Emissionen har genomförts för att bl.a. stärka eget kapital, finansiera tidigare aviserat förvärv av ÖsterhagenprodukterAB, d v s Österhagenglass, samt ytterligare förvärv av aktier i Facile & Co samt reglering av skulder. Emissionen har genomförts till kursen 0,206 kr per aktie, vilket motsvarar föregående 10 dagars volymviktade genomsnittliga aktiekurs.

Med detta är förvärvet av Österhagenglass slutfört, ett förvärv som passar väl in i ExeoTechs strategi att investera i livsmedelsmedelsbolag, d v s att investera i hel- eller delägda bolag som kännetecknas av ett starkt lokalt varumärke baserat på kvalité och lokal särprägel, en driven ledning/entreprenör och framförallt en uppskattad exportpotential. Därtill har ExeoTech från Swedish Selected Spirits AB, huvudägare i den svenska sprittillverkaren Facile & Co AB ("Facile"), förvärvat ytterligare 592 675 aktier i Facile genom bl.a. utnyttjande av den option som erhölls i samband med tidigare förvärv av Facile aktier. ExeoTech äger därefter 1 067 675 aktier i Facile motsvarande 23,7 % av kapitalet och 16,2 % av rösterna.

KALMAR, SVERIGE, 30 mars 2016

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech
Invest ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN) 


Exeotech Invest (ETIN) har ingått ett avtal, avsikstförklaring/LOI

I en pressrelease den 9 oktober 2019 meddelade den nya styrelsen, vald den 4 oktober 2019 följande:

"Det absolut viktigaste arbetet i bolaget är att hitta en långsiktig partner med tydlig tillväxtpotential och en stark resultat- och balansräkning som kan skapa ett "nytt" mycket stabilt och långsiktigt bolag".


ExeoTech handlas på OTC-listan den 14 februari 2020

BQ Broker startar handel i ExeoTechs aktie. ExeoTech har tidigare varit listad på NGM Nordic MTF.


ExeoTech Invest börjar handlas på beQuoteds OTC-lista och förhandlingar har inletts med en eventuell samarbetspartner.

Exeotech Invest AB har slutit ett avtal med beQuoted om handel i bolagets aktier på OTC-listan. Första dag för handel blir fredagen den 14 februari 2020.Kallelse till bolagsstämma 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 27 december 2019, Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34, lokal Skeppet, Stockholm. Registrering till fortsatta stämman börjar kl. 09.30.Kallelse till bolagsstämma 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 22 november 2019 kl. 10.00, c/o IndoKina Ventures, Engelbrektsplan 2 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Registrering till fortsatta stämman börjar kl. 09.30.Nya styrelsens första avsiktsförklaring i Exeotech

Styrelsen meddelade i pressrelease den 4 oktober 2019 att återkomma med en med en avsiktsförklaring för Bolaget.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted