Affärsidé

ExeoTech Invest skall bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande bolag.

Verksamhet

Affärsidé
ExeoTech Invest skall bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande bolag.

Mål
Att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel.ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

Strategi
 ExeoTech skall kombinera helägda bolag med stabila kassaflöden inom livsmedelssektorn med mer opportunistiska investeringar, huvudsakligen inom, men inte begränsat till, livsmedelssektorn. Bolagets huvudfokus är att bygga upp en svensk cateringverksamhet inriktad på svensk och internationell husmanskost, mat gjord från grunden, framförallt avsedd för offentliga marknadssegmentet med skolor, äldreboende och asylboende. Tillväxten skall framförallt ske genom förvärv och lönsamhet och positivt kassaflöde uppnås genom att stordriftsfördelar uppnås. I takt med att cateringverksamheten växer och genererar kassaflöde kommer verksamheten att kompletteras med investeringar i hel- eller delägda bolag verksamma inom produktion och handel i livsmedelssektorn. Investeringar kommer att göras i mindre lokala bolag med produkter som bedöms ha exportpotential. Ett avgörande investerings-kriterium för alla förvärv där ExeoTech tar på sig ett finansieringsansvar är att deras befintliga verksamhet måste vara kassaflödespositiva.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted