Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport första kvartalet 2022

Första kvartalet (januari - mars 2022)

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 6,0 (5,2) MSEK

Rörelseresultat (EBITDA) för första kvartalet uppgick till -3,7 (-0,7) MSEK

Rörelseresultat (EBIT) för första kvartalet uppgick till -5,3 (-1,1) MSEK

Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,43 (-0,17) SEK

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7,3 (11,4) MSEK

Väsentliga händelser under perioden

Kupatana lanserade sin nya plattform med ny funktionalitet, säkerhet och design. All data har framgångsrikt flyttats över till den nya databasen och vi ser en positiv trend vad gäller användaraktivitet

Unika användare har ökat med 200% under 2021 och vi når genom våra marknadsplatser 3,5 miljoner unika besökare årligen

Bolaget har byggt ut sin organisation, öppnat ett nytt huvudkontor, skapar strategiska partnerskap och identifierat potentiella företagsförvärv för att stärka bolagets erbjudanden, intäkter och tillväxttakt

Kupatana hade en officiell lansering av samgåendet mellan Kupatana och Zoomtanzania samt presenterade den nya plattformen vid ett medieevent i Dar es Salaam

Kupatana har framgångsrikt påbörjat försäljning av webb-butiker samt fått in ett antal annonseringskunder

Social Media Lab gick live med mikromarknadsföring för mäklarkedjan Properties & Partners genom SaaS plattformen Social Content

Bolaget avslutade samarbetet kring digital vård i Afrika

Goodwillavskrivningar uppgick för första kvartalet till ca 1,2 MSEK

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Migrering av Zoomtanzania in i Kupatana-plattformen fortlöper och bolaget räknar med att ha slagit ihop båda plattformarna i juni 2022 för att skapa en bättre användarupplevelse

Försäljningen på Kupatana plattformen fortsätter att öka

Bolaget har ingått en avsiktsförklaring om att investera 3,5 MSEK för 51% i det ledande mediebolaget Bongo5 Media Group. Bongo5 består av nyhetssajten www.Bongo5.com och har över 4,5 miljoner följare på Instagram, Youtube och Facebook. Ledningen i Euroafrica ser starka synergier inom försäljning, marknadsföring och vidareetablering av varumärket

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Ebbersten, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 73 816 89 94

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB 08-684 211 10 [email protected]

 

Offentliggörande av information

Denna information är sådan som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2022 kl. 08.45 CET.

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

 

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted