Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner

Euroafrica Digital Ventures AB:s ("Euroafrica" eller "Bolaget") företrädesemission av units beståendes av aktier och teckningsoptioner av serie TO2, vilken tillförde Bolaget cirka 9,5 MSEK, har registrerats hos Bolagsverket. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 75 procent och utfallet offentliggjordes den 14 december 2022.

 

Avstämningsdag för omvandlingen är den 30 december 2022, varefter BTU kommer att omvandlas till aktier med ISIN-kod SE0015660345 och teckningsoptioner av serie TO2 med ISIN-kod SE0019173907. Sista dag för handel med BTU är idag den 28 december 2022.

 

Aktierna och teckningsoptionerna av serie TO2 som tecknades i Företrädesemissionen förväntas vara tillgängliga på tecknarens depå/vp-konto den 3 januari 2023. Första handelsdag för teckningsoptionerna av serie TO2 förväntas vara under vecka 1, 2023.

 

Teckningsoptioner av serie TO2

Varje teckningsoption av serie TO2 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 14 september 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,75 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 18 september 2023 till och med den 29 september 2023. Det totala antalet teckningsoptioner av serie TO2 uppgår till 6 335 550. Vid fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner av serie TO2 tillförs Bolaget maximalt cirka 4,8 MSEK.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Euroafrica i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare upplysningar:

Peter Persson, VD Euroafrica Digital Ventures AB
Mail: [email protected]
Telefon: +46 (0) 70 440 24 98

 

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB


Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika. För mer information, gå in på www.euroafricadigitalventures.com.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted