Euroafrica Digital Ventures redovisar bokslutskommuniké för 2021

Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") redovisar en ökning av försäljningen med 29% för fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. För helåret 2021 ökar försäljningen med 10% jämfört med 2020

Fjärde kvartalet (oktober - december 2021)

o Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 7,0 MSEK

o Rörelseresultat (EBITDA) för fjärde kvartalet uppgick till -2,8 MSEK

o Rörelseresultat (EBIT) för fjärde kvartalet uppgick till -4,1 MSEK

o Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,55 SEK

o Likvida medel vid periodens slut uppgick till 12,2 MSEK

Helåret 2021 (januari - december 2021)

o Nettoomsättningen uppgick till 23,5 MSEK

o Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -8,5 MSEK

o Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -12,7 MSEK

o Resultatet per aktie uppgick till -1,69 SEK

o Likvida medel vid periodens slut uppgick till 12,2 MSEK

Väsentliga händelser under perioden

Tillväxt

o Social Media Lab hade en ökad aktivitet bland befintliga kunder samt fick in flera större kunder. Fjärde kvartalet blev årets starkaste och jämfört med samma period föregående år ökade omsättningen med 29%.

o Social Media Lab skrev avtal med mäklarkedjan Properties & Partners om att utveckla en tjänst i Social Content för mikromarknadsföring i sociala mediekanaler

o Kupatana fortsatte att växa och med Zoomtanzania stärker sin marknadsdominans

Förvärv & Organisation

o Bolaget utsåg Athena Nicolaides till ny CFO för koncernen

o Kupatana gjorde en nyckelrekrytering för positionen "Head of classifieds och E-commerce" med över tio års erfarenhet från bla Avito, Jumia och Rocket Internet

o Bolaget slutförde förvärvet av de immateriella tillgångarna för Zoomtanzania

o Bolaget förvärvade den andra generationens plattform som inkluderar e-handelslösningar. Den nya plattformen möjliggör en mycket högre tillväxttakt både i användare, säkerhet och intäkter.

o Bolaget ingick ett avtal med Careplatform att starta ett JV-bolag inom digital vård i Afrika

Övriga händelser

o Bolaget genomförde en riktad nyemission om 11 MSEK innan finansiella- och juridiska omkostnader för att möjliggöra investeringar och en aggressivare tillväxt. Bolaget emitterade 1 981 980 miljoner nya aktier.

o Kostnader av engångskaraktär kopplade till emission uppgick under perioden till cirka 1,1 MSEK

o Goodwillavskrivningar uppgick för fjärde kvartalet till ca 1,2 MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den ledande marknadsplatsen i Tanzania är redo för lansering

o Kupatana har lanserat den nya plattformen med ny funktionalitet, säkerhet och design. All data har framgångsrikt flyttats över till den nya databasen.

o Unika användare har ökat under 2021 med mer än 200% och annonsinflödet med mer 100%. Detta är organisk ökning för Kupatana och Zoomtanzania tillsammans.

o Head of classifieds & e-commerce, Sammy Ben Abla, har flyttat till Dar es Salaam och byggt ut organisationen, byggt strategiska partnerskap och identifierat potentiella företagsförvärv för att stärka bolagets erbjudanden, intäkter och tillväxttakt.

o Bolaget har kommunicerat till den tanzaniska marknaden att Kupatana och Zoomtanzania slås ihop. Alla rikstäckande tidningar, nationella och lokala TV/radiostationer rapporterade om händelsen

o Kupatana har skrivit ett avtal med Uber att Kupatanas besökare kan boka "rides" genom Kupatana appen. Detta är en del av strategin att erbjuda flera vardagstjänster samt att öka intäktsströmmarna.

Unika samarbeten på plats för Social Media Lab

o Social Media Labs samarbete med ClearOn där Social Content används för digital kupongdistribution i sociala medier fortlöper. Tjänsten marknadsförs och säljs som SmartAd och ClearOn investerar i marknadskommunikation för att på bredfront nå ut till sina kunder under året

o Social Media Lab har gått live med mikromarknadsföring för mäklarkedjan Properties & Partners genom SaaS plattformen Social Content

o Social Media Lab har tecknat årsavtal med Whirlpool, Bonnierförlagen och Mobilapresentkort

Övrigt

o Bolaget valde att avsluta samarbetet med Careplatform och senarelägga satsningen på digital vård. Investeringsbeloppet är intakt och Bolaget satsar nu på Kupatanas tillväxtresa i Tanzania och Östafrika.

Offentliggörande av information

Denna information är sådan som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022 kl. 08.45 CET

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Ebbersten, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 73 816 89 94

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB 08-684 211 10 [email protected]

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures

Euroafrica Digital Ventures går live med Zoomtanzania användare i Kupatana plattformen och stärker marknadsdominansen i Tanzania

Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana har idag sammanslagit sin plattform med Zoomtanzania och blir nu en dubbelt så stor marknadsplats. Genom konsolideringen av plattformarna ökar antalet aktiva annonser och trafiken till Kupatana med över 100% och blir nu den dominanta köp och sälj sajten på marknaden.


Kommuniké från årsstämman i Euroafrica Digital Ventures AB (publ)

Årsstämman i Euroafrica Digital Ventures AB 556971-0188 ("Bolaget") ägde rum idag den 3 juni 2022 på Luntmakargatan 66. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.


Euroafrica Digital Ventures skriver avtal med Tanzanias största betaltjänstföretag Selcom Ltd, för att möjliggöra fler tjänster på Kupatana med flera intäktsströmmar

Euroafrica Digital Ventures ABs ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") tanzaniska dotterföretag Afrieuro Digital Ventures Ltd har idag ingått ett avtal med Tanzanias största betalningstjänst, Selcom Pay, för att ge Kupatanas miljontals användare möjligheten att köpa telefoni och internetkrediter genom Kupatana plattformen samt betala räkningar och genomföra olika köp av tjänster.


Delårsrapport första kvartalet 2022 Euroafrica Digital Ventures

Första kvartalet (januari - mars 2022)

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 6,0 (5,2) MSEK

Rörelseresultat (EBITDA) för första kvartalet uppgick till -3,7 (-0,7) MSEK

Rörelseresultat (EBIT) för första kvartalet uppgick till -5,3 (-1,1) MSEK

Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,43 (-0,17) SEK

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7,3 (11,4) MSEK


Euroafrica Digital Ventures och Bongo5 Media Group ingår avsiktsförklaring rörande en investering för majoritet i det ledande medieföretaget

Euroafrica Digital Ventures ABs ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") tanzaniska dotterföretag Afrieuro Digital Ventures Ltd har tecknat en avsiktsförklaring om att investera 3.5 MSEK för 51% av mediabolaget Bongo5 Media Group genom en riktad nyemission.


Euroafrica Digital Ventures AB (publ) offentliggör års- och koncernredovisning 2021

Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolaget") offentliggör års- och koncernredovisning för verksamhetsåret 2021, inklusive revisionsberättelse. Årsredovisning är reviderad av Bolagets revisor och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.euroafricadigitalventures.com


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROAFRICA DIGITAL VENTURES AB

Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB, org.nr 556971-0188 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2022 kl. 15.00 på adressen Luntmakargatan 66, 11351 Stockholm


Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Kupatana ingår strategiska avtal och ökar försäljningen

Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana har ingått ett par strategiska avtal att leverera annonsering på plattformen för ett av Tanzanias största spelbolag och för ett betallösningsföretag. Dessa två affärer är värda 13,5 KUSD under 1-2 månader och är en pilot som kan leda till längre annonseringsavtal


Euroafrica Digital Ventures genomför riktad emission till Babasell AB

Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolaget") har idag genomfört en riktad nyemission till Babasell AB ("Babasell") som ersättning enligt det överlåtelseavtal avseende teknologin bakom Babasells plattform som offentliggjordes genom pressmeddelande den 10 november 2021. Nyemission till Babasell omfattar 478 927 aktier. Emissionslikviden, som erläggs genom kvittning, uppgår till cirka 2,5 MSEK.


Euroafrica Digital Ventures redovisar bokslutskommuniké för 2021

Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") redovisar en ökning av försäljningen med 29% för fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. För helåret 2021 ökar försäljningen med 10% jämfört med 2020


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted