Delårsrapport Q3 2021

"Nettoomsättningen i kvartalet landade på 207 MSEK. Det är nästan i linje med motsvarande kvartal i fjol (214) och bara 1 MSEK mindre jämfört med de 208 MSEK som redovisades för andra kvartalet. Det innebär att den trend som sågs redan under årets andra kvartal med en förbättrad stabilisering av omsättningen håller i sig", säger Robert Puskaric, vd och koncernchef i Eniro.

Tredje kvartalet: juli-september 2021

· Nettoomsättningen minskade med 3 procent till 207 MSEK (214).

· EBITDA uppgick till 47 MSEK (47). EBITDA-marginalen uppgick till 22,7 procent (21,9).

· Justerad EBITDA uppgick till 46 MSEK (42). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 22,2 procent (19,6).

· Rörelseresultat uppgick till 15 MSEK (15).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 31 MSEK (14).

· Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 0,21 SEK (8,28). (Före allokering till preferensaktiernas företrädesrätt, se sid 9).

· Resultat efter skatt uppgick till 14 MSEK (551). Föregående år påverkat av skuldnedskrivning hänförlig till företagsrekonstruktionen med 544 MSEK.

Januari-september 2021

· Nettoomsättningen minskade med 8 procent till 616 MSEK (670).

· EBITDA uppgick till 104 MSEK (90). EBITDA-marginalen uppgick till 16,9 procent (13,4).

· Justerad EBITDA uppgick till 109 MSEK (103). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 17,7 procent (15,4).

· Rörelseresultat uppgick till 10 MSEK (-609).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 28 MSEK (18).

· Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 0,11 SEK (-1,55) (Före allokering till preferensaktiernas företrädsrätt, se sid 9).

· Resultat efter skatt uppgick till 8 MSEK (-101). Föregående år påverkat med -600 MSEK avseende nedskrivningar av immateriella tillgångar samt 544 MSEK avseende skuldnedskrivning hänförlig till företagsrekonstruktionen.

Robert Puskaric, vd och koncernchef:

"Redan från start stod det klart att Eniro behövde en långsiktig strategi för tillväxt, ett riktmärke för mig och mina kollegor att styra efter. Det första naturliga steget har varit att genomföra en djuplodande situationsanalys, såväl internt som externt, för att på så sätt få en överblick över de förutsättningar, trender och behov som påverkar oss."

"Strategin, som planeras att kommuniceras externt under slutet av innevarande år eller i början av nästa, kommer att svara på hur vårt erbjudande ska se ut och vilka målgrupper vi primärt kommer att rikta oss mot."

Denna information är sådan information som Eniro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2021, kl. 08:30 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

Robert Puskaric, verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00

Dennis Legin, chief financial officer, tel 08-553 310 00

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 900 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Delårsrapport Q1 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted